PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS EDUCATIVES AMB VISUAL BASICMÒDUL 3ENRERA
 
Objectius

Practicar i adquirir seguretat en els següents aspectes:

 • Els vectors i les matrius
  • Declaració d'un vector:
   • instrucció: Dim
   • instrucció: ReDim
 • Els vectors d'objectes

 • Objectes i events
  • L'objecte quadrícula (Grid)
  • Events associats a l'objecte quadrícula
  • L'event Load associat a un formulari


Introducció

El Visual Basic disposa, com tots els llenguatges d'alt nivell, de les variables de tipus vector o matrius (array), és a dir, variables compostes d'altres variables (totes elles del mateix tipus) que es referencien mitjançant uns nombres índex.

La declaració es fa utilitzant la instrucció Dim que s'escriu, per exemple, de la forma següent:

  Dim VectorLoto(6) as integer


Aquesta definició suposa que disposeu d'una variable anomenada VectorLoto, que té sis elements numèrics i de tal manera que accediu a les seves dades per mitjà d'un índex. Per tal d'assignar valor a un element del vector heu d'escriure una instrucció semblant a la següent:

  VectorLoto(3) = 41

També podeu declarar matrius de dues o tres dimensions, etc...


Dim A(3,5) as integer és una instrucció de declaració de la variable A, com la de la figura, de manera que hi ha 15 elements.

Podeu accedir a les seves dades mitjançant dos índex. Per exemple, l'element A(2,2) té el valor 8.

Podeu declarar vectors i matrius de qualsevol tipus de dades. Si voleu tenir un vector de noms de 45 caràcters feu la declaració: Dim Nom(10) As String * 45 i podreu fer l'assignació següent:

  Nom(3) = "Elias Pandeiro".

Tema: Array Subtema: Array Definition


PRÀCTICA 1 2 3 4 5 EXERCICIS MÒDUL 2