PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS EDUCATIVES AMB VISUAL BASICMÒDUL 5ENRERA
 
Objectius

Saber el que és i el que significa, si és el cas, saber practicar, adquirir seguretat i destresa en els aspectes següents: 

  • Camps i registres. Definició de tipus de dades d'usuari
  • Fitxers d'accés directe
  • Fitxers de base de dades Access. Ús des de Visual Basic
 
PRÀCTICA 1 2 3 4 (pràctica optativa) EXERCICIS