PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS EDUCATIVES AMB VISUAL BASICMÒDUL 6ENRERA
 
Objectius

Saber el que és i el que significa, si és el cas, saber practicar, adquirir seguretat i destresa en els aspectes següents: 

 • Mètodes de dibuix en els objectes Formulari, quadre de dibuix i objecte Printer:
  • Mètodes
   • Circle
   • Cls
   • Line
   • Point
   • Print
   • Pset
   • Scale
   • TextHeight
   • TextWith
  • Propietats
   • AutoRdraw
   • CurrentX
   • CurrentY
   • DrawMode
   • DrawStyle
   • DrawWith
   • FillColor
   • FillStyle
   • FontBold
   • FontItalic
   • FontName
   • FontSize
   • FontStrykeTrue
   • FontTransparent
   • FontUnderline
   • ScaleHeight
   • ScaleLeft
   • ScaleMode
   • ScaleTop
   • ScaleWith
   • ForeColor
   • ClipControls

Introducció

Per dibuixar a sobre dels formularis o a sobre dels quadres de dibuix i a sobre de l'objecte printer disposeu de mètodes de dibuix que incorporen aquests tres objectes. Els mètodes esmentats són: Circle, Cls, Line, Point, Print, Pset, TextHeight, TextWidth.

Els objectes en els quals podeu dibuixar amb aquests mètodes tenen també una sèrie de propietats que provoquen, segons el seu estat, resultats diferents en el dibuix treballat. Aquestes propietats són AutoRdraw, CurrentX, CurrentY, DrawMode, DrawStyle, DrawWith, FillColor, FillStyle, FontBold, FontItalic, FontName, FontSize, FontStrykeTrue, FontTransparent, FontUnderline, ScaleHeight, ScaleLeft, ScaleMode, ScaleTop, ScaleWith, ForeColor i ClipControls.

Tots tres objectes tenen un sistema de coordenades que podeu ajustar a les vostres necessitats. Per defecte l'origen de coordenades és el vèrtex superior esquerra del marc, l'eix x creix d'esquerra a dreta com esteu acostumats a veure, però l'eix y creix d'amunt en avall en el sentit contrari. També cal dir que les unitats de mesura són els twips. Tot això és la configuració per defecte.

Tema: Twip

Twip: És una unitat de mesura de la pantalla, equival a 1/20 de un punt d'impressora. Hi ha aproximadament 1440 twips en una pulgada lògica o 567 twips en un centímetre lògic (la longitut d'un objecte a la pantalla que mesura una pulgada o un centímetre quan s'imprimeix aquest objecte). Un twip és una unitat que és independent de la pantalla, es fa servir per assegurar que la colocació i la proporció dels objectes en la pantalla són els mateixos en qualsevol sistema. L'unitat Twip contrasta amb el Pixel que és una unitat que depen de la ressolució de la pantalla del monitor.

Pixel: És una unitat de mesura de la pantalla, cada pixel equival a un punt de la ressolució de la pantalla. Així si tenim un monitor de resolució 800x600 vol dir que tenin 800x600 pixels a la pantalla.

Per defecte Visual Basic treballa en twips, però es pot canviar modificant la propietat Scale mode en la finestra Properties del Form on vulguem dibuixar.En principi les pràctiques fan servir la unitat per defecte twips, per això veureu aquests números tan grans.
 
PRÀCTICA 1 2 (pràctica optativa) 3 (pràctica optativa) 4 5 6 7 8
EXERCICIS