Enrera
Projecte
Disseny i creació de pàgines web
   
   
   

Projecte
 
En finalitzar els treballs específics de cada mòdul, heu de fer un projecte final, que consisteix en l'elaboració de la vostra web, on integrareu i posareu en pràctica els diferents aspectes (elements, recursos, tècniques, destreses, eines...) tractats al llarg del curs.
 
El projecte constitueix l'element avaluador definitiu per obtenir el certificat del curs havent superat, prèviament, els exercicis de cada mòdul.

En el mòdul 7, ja heu fet un primer esborrany de com serà el vostre projecte. Ara és el moment de tirar endavant. Ànim!
 
 
Característiques
 
La web del projecte ha de contenir els aspectes següents:

 
  • La temàtica és lliure. Podeu desenvolupar una web personal o de centre. En tots dos casos, el tema ha de tenir interès educatiu. Si preferiu fer la web de centre, treballeu un aspecte concret: el departament de socials, els treballs de la vostra classe, les festes populars a l'escola..., de tal manera que, en acabar, pugueu integrar el vostre treball a la web del centre.
  • La portada ha de tenir, com a mínim, el títol de la web, una imatge i una adreça de correu electrònic per contactar.
  • El contingut ha d'estar estructurat en cinc (o més) pàgines web. Ha d'haver-hi imatges, taules o capes, enllaços entre elles i amb altres pàgines d'Internet.
  • Els fitxers HTM no poden ocupar més de 20 Kb cada un. Cap imatge no pot superar els 50 Kb. Les fotografies han de ser fitxers JPG o PNG.
   
  Tal com s'ha treballat al llarg de les pràctiques, l'aspecte, la presentació i el disseny de les vostres pàgines ha de ser homogeni i coherent. Eviteu que les vostres pàgines es converteixin en un mostrari de lletres i de colors.
 
Assegureu-vos de la correcció ortogràfica.
 
Trameteu les pàgines de la vostra web al servidor. Podeu crear una carpeta anomenada projecte, o bé esborrar tots els fitxers i totes les carpetes dels exercicis anteriors. D'aquesta manera, el projecte serà accessible a l'adreça: http://www.xtec.net/~identificador. Comenteu el tema amb el vostre tutor/a.
 
Comproveu el funcionament dels enllaços.
 
Garantiu la visualització correcta amb resolució 800 x 600 amb els navegadors Internet Explorer i Firefox.
 
L'espai límit de què disposeu per a la vostra web és de 4 Mb. Mentre duri el curs, en cap cas podeu sobrepassar aquest límit.
  Una vegada tramès el projecte al servidor, notifiqueu-ho al tutor/a perquè pugui procedir a l'avaluació.
 
 
Consideracions
 
Tal com s'ha dit, la vostra web ha de ser d'interès educatiu, lliure de motivacions comercials i sense ànim de lucre. El contingut es regeix per la mateixa normativa que les pàgines personals i les webs de centres hostatjades al servidor de la XTEC.
 
Les imatges i el contingut de les vostres pàgines ha de ser original, d'elaboració pròpia. Quan utilitzeu imatges o textos aliens, cal que en citeu la font. Les imatges o textos citats no poden superar mai el 10% de l'obra.
 
El projecte és un treball individual, de creació nova, i no una adaptació de pàgines ja existents.
 
Les hores de dedicació al projecte han de ser, aproximadament, 24.
 
 
Proposta del projecte
 
Seguint el calendari del curs, abans de començar el projecte, heu de trametre un missatge al vostre tutor/a fent-li una proposta de la vostra web amb els apartats següents:
 
   
 
  • Temàtica que penseu tractar (web de centre, web personal...)
  • Descripció del contingut
  • Planificació i esquema de la web (enllaços entre les pàgines)
  • Relació i comentari breu de les pàgines previstes
  • Previsió dels recursos que utilitzareu (fotografies, dibuixos, sons, formularis...)
   
 
El vostre tutor/a us donarà el vistiplau a la proposta del projecte amb els suggeriments i les orientacions que cregui oportuns. A partir d'aquí, ja podeu començar-lo.
 
 
   
   
   
   
   
 
Amunt