Enrera
Mòdul  
Organitzaciˇ i gestiˇ de les TIC  
Gestió dels recursos humans
 AMPA
 
  Objectius
   
 

Considerant que l’escola ja no és la única font de coneixement, és evident que l'educació no pot limitar-se a l'àmbit educatiu. L'impacte major de les TIC (internet, mitjans de comunicació...) es produeix fora de l'escola, i cal un treball conjunt pares-ensenyants. Es tracta d'aprendre junts, mestres-alumnes-pares, i per això s'han de preveure canals de col·laboració amb les famílies: reunions d'aula, xerrades, conferències, campanyes...

En aquest sentit, les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) col·laboren a les tasques educatives de les escoles amb aportacions econòmiques, organitzant festes, festivals escolars, escoles de pares, activitats extraescolars per als alumnes...

Es tracta que les activitats TIC organitzades per l'AMPA tinguin una coordinació amb l'escola per no crear dins del propi centre una discriminació entre alumnes que van a les activitats extraescolars del centre i els que no, i per no trepitjar continguts o programari.

   
  Continguts
   
 

Cal, també, una organització de les activitats extraescolars en el sentit expressat al punt anterior tot tenint present:

  • Horari disponible: cal tenir en compte les activitats que els mestres puguin dur a terme amb els seus alumnes o les activitats de formació dels mestres, la qual cosa ha de tenir prioritat.
  • Quin tipus de programari fareu servir per tal de no trepitjar-vos amb el que utilitzeu a l'horari escolar i d'aquesta manera, crear diferŔncies entre els alumnes que hi assisteixen i els que no.
  • Qui serÓ el responsable i quina metodologia ha d'utilitzar.
  • El cost que aix˛ suposa per a l'escola i com es finança.
  • El tancament i l'obertura de l'aula i la seva seguretat.
  • L'aprovaciˇ del consell escolar del centre.
   
  Referències
   
 
Esquema organitzatiu dels diferents Ómbits de l'escola