Enrera
Mòdul  
Organitzaciˇ i gestiˇ de les TIC  
Gestió dels recursos materials
Manteniment infraestructures
 
  Objectius
   
 

L'objectiu és que les infraestructures del centre estiguin sempre en condicions d'ús.

   
  Continguts
   
 

Hi ha diverses qüestions a plantejar-se:

  • Qui serÓ el responsable directe del manteniment de les infraestructures?
  • Qui muntarÓ els nous ordinadors?
  • Qui farÓ la xarxa?
  • Com es comunicarà al coordinador/a d'informàtica les incidències a les aules i/o als ordinadors?
  • Qui trucarÓ a manteniment en cas d'avaria?
  • Qui supervisarà els equipaments audiovisuals del centre?
  • Com es comunicarà al coordinador/a d'audiovisuals les incidències a les sales d'audiovisuals i/o als materials?
  • Qui s'encarregarà de presentar i ensenyar els nous materials TIC que arriben al centre?
  • Qui s'encarregarà d'inventariar el programari i el maquinari que rep el centre?
  • ...

Totes aquestes qüestions es presenten per tal que el material del centre sigui utilitzat de forma eficient i correcta per la comunitat educativa. Moltes d'aquestes tasques recauen directament sobre el coordinador i la coordinadora d'informàtica, el coordinador o coordinadora d'audiovisuals o l'equip TIC del centre que, d'altra banda, són els que reben més formació sobre les diferents dotacions i són els que assisteixen als diferents Seminaris de Formació (SAIP i SATI), i a les jornades específiques sobre maquinari o programari concret.

   
  Referències
   
 
Base de dades de dotacions i inventari de material informàtic (GEPSE)
Equipaments primària
Llibre quasi blanc de les TIC a primària - Albert Xirgo
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Els recursos materials: manteniment i seguretat del maquinari, programari i dades del centre