Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos administratius
Tasques academicoadminitratives
 
  Objectius
   
 

No oblidem que una part de gestió també passa pel treball del funcionament de secretaria i que, com a tal, també hem de fer algunes reflexions.

   
  Continguts
   
 

En aquest àmbit l'escola ha de decidir diversos aspectes, sempre consensuats al claustre de professors. Entre d'altres podrien ser els següents:

  • Amb quin programa durem a terme la gestió administrativa del centre? Ara per ara és el WinPri, i properament serà el SAGA.
  • Quines persones seran les responsables de la seva formació i funcionament?
  • Qui assistirà als seminaris de suport a la gestió?
  • Com es durà a terme la informació als pares, per escrits a mà o amb l'ordinador?
  • Els informes dels alumnes com els gestionarem? Mitjançant l'ordinador o amb paper a mà com sempre?
  • Utilitzarem el mòdul d'avaluació del WinPri, i més tard el del programa SAGA, per fer els informes a les famílies? Quines frases utilitzarem, les del programa o crearem de noves?
  • Les llistes dels alumnes i els seus filtres i controls de menjador, transport, activitats extraescolars..., com els farem?
  • Les retolacions del centre, com les farem?
  • ...

La gestió d'una escola requereix, cada vegada més, un sistema eficaç que redueixi feines rutinàries i repetitives, amb mecanismes d'organització i comunicació àgils. En aquest sentit, es tracta de reflexionar sobre com les TIC faciliten la gestió i les tasques administratives de l'escola com les de qualsevol empresa, i aleshores veure la necessitat d'utilitzar totes les potencialitats de les aplicacions i programes informàtics que facilita el Departament d'Educació als centres docents per a la gestió.

   
  Referències
   
 
Web de suport a la gestió a primària
Llibre quasi blanc de les TIC a primària - Albert Xirgo
Les TIC i la funció directiva als centres docents: L'ahir, el demà i altres alternatives : Winpri, Winsec, SAGA i dels "tamagotxis" als PDA (ordinadors de butxaca)