Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos: recursos administratius
Comunicació interna
 
  Objectius
   
 

Cal aconseguir que la xarxa local sigui un vehicle privilegiat per millorar la comunicació interna, l'accés a la informació i l'organització de l'escola.

La situació ideal seria disposar d'una intranet, cosa no gens fàcil per la seva complexitat tècnica.

 
 
Comunicació interna ZER
   
  Continguts
   
 

La xarxa local facilita la comunicació entre els membres de la comunitat educativa i potencia, al mateix temps, la seva cohesió. En efecte, la xarxa local permet posar a l'abast de tothom la informació que arriba a l'escola, els documents que es fan servir, els documents marcs del centre, espais de treball col·laboratius...

Mitjançant la xarxa local (o millor amb una intranet) s'hauria tenir accés a:

  • Un fons documental. Amb els documents marc de l'escola (PEC, PCC...).
  • Un espai del curs actual: programació general del curs, horaris, calendari, sortides, celebracions, festes, activitats estraescolars...
  • Espais de treball per al professorat. Espais compartits a la xarxa que permetin l'intercavi d'opinions i les comparticions de materials. Seria una espècie de fons documental dinàmic que facilitaria la tasca docent (compartir programacions, propostes didàctiques...).
  • Espais de treball per a alumnes on aquests puguin trobar propostes d'activitats, recursos, material de reforç o ampliació...
  • Espais de comunicació (correu electrònic, fòrums privat, fòrums moderats, llistes de distribució per transmetre missatges a un col·lectiu, xats...).
  • Un espai obert a les famílies on els pares puguin consultar la informació més rellevant dels seus fills, o comunicar-se amb el centre o amb l'AMPA...
  • Un tauler d'anuncis on publicar la informació important que arriba (circulars, avisos, agenda, convocatòries de beques i ajuts...).

El fet de no disposar d'intranet, algunes d'aquestes possibilitats haurien de ser accessibles mitjançant la xarxa interna de centre; i d'altres, amb mesures de seguretat, mitjançant la pàgina web del centre.

   
  Referències
   
 
Pàgines web: guies, publicació, orientacions per a la creació...
La intranet d'un centre docent. Albert Pérez Monfort (Jornada Espiral 2003)
La intranet de centre. Carlos Revilla (1a Jornada TIC i NEE)
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Les TIC i la comunicació interna d'un centre docent
Tot el mòdul 4, però especialment: IntraWeb: punt de trobada, espai de treball comú...
Llibre quasi blanc de les TIC a primària - Albert Xirgo
Pàgina web d'un centre de secundària amb servei d'intranet
Pàgina web d'un centre de secundària amb servei d'intraweb (php)
Pàgina web d'un centre de primària amb servei d'intranet (asp)
Pàgina web d'un centre de primària amb servei d'intranet (php)