Enrera
Guia
Fem vídeo amb l'ordinador
 
 
   
  Consideracions prèvies
   
 

La finalitat d'aquest curs no és altra que la de familiaritzar-vos amb un dels molts apartats que integren les noves tecnologies de la informació i la comunicació, l'edició digital de vídeo, perquè pugueu disposar d'una eina didàctica més de treball, que sense cap tipus de dubte us ha de ser de molta utilitat en la vostra tasca docent.

La introducció de la tecnologia digital en l'edició de vídeo, a més de facilitar, simplificar i fer més agradable el treball, ha aportat un ventall amplíssim de recursos tècnics inimaginables fins fa poc anys, que destaquen per la seva alta precisió i qualitat.

En aquest curs aprendreu paulatinament i progressiva a fer servir totes les prestacions d'un programa d'edició digital, l'Studio 8: com capturar i emmagatzemar digitalment en un ordinador imatges i so des d'una càmera digital o analògica, els diferents recursos tècnics que comporta tot procés d'edició (edició de tall, gràfics i text per elaborar títols i crèdits, les diferents opcions d'àudio, efectes especials com l'aplicació de filtres i transicions), i finalment les diferents possibilitats d'exportació del producte final.

Cal tenir en compte, però, que per produir un bon vídeo no n'hi ha prou amb tenir un domini tècnic del programari d'edició. És indispensable conèixer les normes i els diferents elements expressius que integren el llenguatge cinematogràfic, per aplicar-los adequadament en el procés de guionatge, d'enregistrament i de muntatge en les vostres produccions. Tot plegat us ajudarà a descobrir que les possibilitats de comunicació audiovisual són infinites. És per aquesta raó que en aquest curs s'han inclòs, també, dos mòduls que fan referència al tractament del llenguatge cinematogràfic i al procés de planificació d'una producció audiovisual.

 
Amunt
 
Format
   
 

Per seguir aquest curs podeu optar entre:

  • Anar consultant en línia els diferents mòduls.
  • Descarregar tot el curs en format HTML, fent clic als disquets que hi ha a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo executant nomdelfitxer.exe. Després, podreu visualitzar el curs en qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet.
 
Amunt
  Estructura
   

La durada del curs és de 60 hores, distribuïdes en 48 hores per als mòduls i 12 hores per a la realització del projecte. Els mòduls són:

  • Mòdul 1: Introducció al vídeo digital
  • Mòdul 2: Edició de vídeo amb l'Studio 8 I
  • Mòdul 3: Edició de vídeo amb l'Studio 8 II
  • Mòdul 4: Edició de so amb l'Studio 8
  • Mòdul 5: Exportació de vídeo
  • Mòdul 6: Captura de vídeo amb l'Studio 8
  • Mòdul 7: Llenguatge audiovisual
  • Mòdul 8: Planificació i guió
  Per fer aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de l'entorn Windows. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic...
 
Amunt
  Requeriments tècnics
   
  Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb el programa Studio 8 i poden ser visualitzats amb els navegadors Netscape i Internet Explorer (versió 4 i superiors) amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines disponibles al CD-ROM Materials de formació).
 
Amunt
  Icones i elements de navegació
   
  Les icones utilitzades són:
   
 
Informació
Informació. Documentació sobre el contingut que s'està tractant a les pàgines.
Pràctica
Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de dur a terme seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor del curs.
Atenció !
Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementàries a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.
Flash/ Vídeo...

Imatges en moviment. Aquesta icona ens indica que ens trobem davant d'una animació en format vídeo, pel·lícula Flash...

   
  Els elements de navegació són:
   
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
1
Ens indica la pràctica activa en què estem treballant.
Enrera
Permet retornar al nivell anterior.
Exercicis
Permet accedir als exercicis del mòdul activat.
Amunt
Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
Guia
Permet accedir a la guia del curs.
Permet accedir al projecte final del curs.
Descàrrega
Permet la descàrrega de DV31.
Impressió
Permet la impressió de DV31.
 
 
Amunt
  Tutoria
   
  A cada participant se li assigna un tutor o tutora que l'assessorarà i l'orientarà en el treball dels diferents mòduls. L'alumnat pot formular les consultes i preguntes que calgui per correu electrònic. Per aquest mètode pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant segons els exercicis.
 
Amunt
  Lliurament d'exercicis
   
 

Els exercicis s'hauran de lliurar al tutor o a la tutora en les dates que es marca en cada mòdul. En alguns casos es demana que utilitzeu algun programa de compressió perquè el lliurament no s'excedeixi en nombre de quilobits.

Podreu trobar informació de com utilitzar els programes de compressió a:

http://www.xtec.net/formaciotic/curstele/tc00

Observareu que la mida recomanada per als exercicis és, aproximadament, de 500 kbit. En cap cas, cap exercici ha de sobrepassar 1 Mbit. Si es donés el cas, haureu de posar-vos en contacte amb el vostre tutor, el qual us farà les indicacions oportunes per reduir el nombre de quilobits.

 
Amunt
  Projecte
   
 

Per desenvolupar el vostre projecte us oferim dues opcions. Sols n'heu de fer una.

Totes dues consisteixen a produir un vídeo en el qual haureu d'aplicar els aprenentatges adquirits en aquest curs.

Les dues primeres opcions impliquen enregistrar imatges pròpies amb una càmera de vídeo i posteriorment introduir-les a l'ordinador a través d'una targeta capturadora.

 
Amunt
  Calendari
   
 

Vegeu calendari de l'activitat.

   
 
Amunt