Dins de les prioritats del centre hi ha una molt important i rellevant pels joves d’aquest i és la integració en tots els seus àmbits.

La part social dels alumnes  és un factor molt important en les seves vides i en el seu desenvolupament, tant  personal com acadèmic.

INTEGRACIÓ SOCIAL

Per això el centre disposa d’una professional de la integració social que, entre les seves funcions, està:

 

  • Atendre els alumnes en les seves preocupacions.

  • Atendre les famílies.

  • Detectar possibles situacions de risc pels joves.

  • Ajudar en el desenvolupament de les habilitats socials de l’alumnat per tal de millorar la seva relació amb ell i els altres.

  • Controlar  les faltes d’assistència i informar les famílies.

  • Donar suport emocional en els moments delicats dels alumnes.

  • Coordinació  amb les diferents entitats del barri que ofereixen recursos als alumnes i les seves famílies: serveis socials, activitats extraescolars, policia de proximitat, entre d’altres.

CONTROL D'ASSISTÈNCIA

··························································································································································································

Per tal de tenir un acurat control de l’assistència dels alumnes realitzem diferents accions:

 

  • A les 8:30h es passa per totes les classes per tal de recollir les faltes de 1a. hora i informar els pares via SMS.

  • A última hora del matí es recullen les llistes de classe i a les famílies dels alumnes que han faltat tot el dia i no han comunicat l’absència se’ls envia un SMS informant-los.

  • Cada dilluns es comproven les llistes de la setmana anterior i si no hi ha justificació s’avisa els pares via SMS.

  • Si durant un període de dues setmanes de faltes sense justificar no hi ha resposta per part dels pares, es procedirà a activar els serveis corresponents.

INS Joan Coromines - Ctra. de la Bordeta, 39-41

08014 Barcelona - Tel. 93.424.19.01