MAPA DE LA NOSTRA WEB

Organització

Direcció

 

Secretaria

 

Consell Escolar

 

AMPA

 

Centres Adscrits

 

Integració Social

i Control d'Assistència

Estudis

Disseny Curricular

 

Tutories

 

Calendari

Atenció a la Diversitat

 

Ciències Naturals

 

Ciències Socials

 

Llengua Catalana

 

Llengua Castellana

 

Llengües Modernes

 

Matemàtiques

 

Tecnologia

 

Educació Física

 

Música

 

Visual i Plàstica

Economia

 

Física i Química

 

Filosofia

 

Llengües Clàssiques

 

Religió

Activitats

Gust per la Lectura

 

Ludodeures

 

Teatre  .............................

 

 

 

 

 

Activitats Esportives.........

 

 

 

 

Biblioteca

Fútbol

 

Bàsket

INS Joan Coromines - Ctra. de la Bordeta, 39-41

08014 Barcelona - Tel. 93.424.19.01