DEPARTAMENTS

Aquí trobareu tota la informació necessària sobre cada una de les especialitats que s'imparteixen al nostre centre

SEMINARIS

INS Joan Coromines - Ctra. de la Bordeta, 39-41

08014 Barcelona - Tel. 93.424.19.01