Introducció    |    Aula    |    Treballs    |    Metodologia    |    ESO    |    Batxillerat    |    Optatives

En la nostra àrea ens comprometem a donar als alumnes una formació artística des d’un ampli ventall de registres, dins les anomenades arts visuals. Pretenem que els nois i les noies adquireixin competències tals com saber mirar i saber representar.

Representar és aprendre a fer. Provar. Assajar tècniques i materials. Fer anar els llàpis i els pinzells, la càmera fotogràfica, els escaires i el compàs, les pastilles de fang, tisores, cola o cartró, entre moltes altres tècniques. També atenem totes les possibilitats que ofereixen els programes de disseny assistit per ordinador.

Eduquem la mirada perquè sigui oberta, sense prejudicis, crítica, valoradora i estètica. Aprendre a valorar allò que d’estètic ens envolta: a mirar un quadre o una escultura, a detenir-se davant una arquitectura singular, a apreciar un bon disseny, a llegir una imatge, a ser crític amb els missatges visuals que ens envolten.

La creativitat (allò que Einstein definia com la intel·ligència divertint-se) està en totes les realitzacions. Perquè la creativitat és la base del necessari I+D, perquè dur a terme allò que la pròpia imaginació ens proposa és una font inesgotable d’autoestima i de riquesa que es comparteix.

L'AULA

Cliqueu per veure el nostre espai de treball. Els nostres alumnes disposen de totes les eines, materials i suports necessàris per poder dur a terme tots els projectes que proposem. La llum natural sempre ens envolta.

TREBALLS

Us animem a passejar-vos per les imatges de treballs dels alumnes que trobareu classificats dins els nostres àlbums-web.

Ensenyament personalitzat

Desmitificar l’habilitat i el perfeccionisme

Neutralitzar l’autocensura

Afavorir la introspecció i l’autoafirmació

Treballar amb visualitzacions prèvies

Respectar les iniciatives de l’alumne

Adequació temàtica als interessos de l’alumne

Afavorir la transversalitat i les multidisciplines

Treballar la motivació

Exposar i publicar  a la web els treballs

Afavorir la crítica constructiva i l’autoavaluació

Parlar, compartir, comentar les obres en grup

Relacionar les arts

Veure exposicions i museus

L’experimentació. L’aula és sempre un taller

Cap teoria pot substituir la pràctica

 El treball en grup

Treballar amb l’atzar

L’auto qualificació

Participació en els esdeveniments del centre

METODOLOGIA

ESO

L'objectiu primordial és que, en un camí ascendent, l'alumnat adquireixi un coneixement general del màxim d'ambits de les Arts Plàstiques. Tant teòricament com analitzant-les semiòticament, al mateix temps que es posen en pràctica.

BATXILLERAT

Amb l'accés  a la Universitat com horitzó més proper, es dóna un marcat èmfasi al màxim domini del Dibuix Tècnic, lligat en gran mesura a la vessant industrial i el coneixement de les eines infogràfiques.

OPTATIVES

Cada curs oferim, en diferents nivells, la possibilitat d'ampliar estudis artístics més específics mitjançant les matèries optatives. Des de monogràfics en oficis artístics fins a l'ampliació d'ús de les eines digitals.

 • OBJECTIUS  Cliqueu per mostrar/ocultar

  1. Seguim acuradament el programa establert pel departament per tal de preparar els alumnes pel repte de l’examen de Dibuix Tècnic a la Selectivitat.

   

  2. Ampliem el Dibuix Tècnic Industrial (croquis, acotació, seccions, despeçament) donada la aplicació directa d’aquesta part del dibuix a nombrosos estudis de grau mitjà relacionats amb la construcció.

   

  3. AutoCAD en 2D.

   

  4. Visitem dues joies arquitectòniques que tenim a pocs metres de institut: Caixa Fòrum i Pavelló Mies van der Rohe. Visitem les exposicions de Caixa Fòrum que puguin estar relacionades amb la arquitectura i/o ei disseny.

 • OBJECTIUS  Cliqueu per mostrar/ocultar

  1. Coneixement detallat dels elements que intervenen en una realització artística: forma i funció, tema figuratiu o abstracte, composició, espai, ritme, llum i color, textures, procediments i recursos expressius.

   

  2. Aprendre a dibuixar és aprendre a observar. Ús adequat de llàpis, carbonet i tinta directa o aiguada. Models reals, objectes i persones.

   

  3. Coneixement bàsic d’algunes tècniques pictòriques: aquarel•la, acríl•lics...

   

  4. Desenvolupament i valoració de la pròpia creativitat i la dels companys.

   

  5. Desenvolupar la imaginació per mitjà de la pluralitat de solucions a un mateix problema estètic.

   

  6. Importància dels esbossos i petits assaigs previs a una creació.

   

  7. Valorar la idea per damunt de la realització final. Eliminar l’autocrítica destructiva i bloquejadora en un procés creatiu

   

  8. Fer veure a l’alumne que amb l’art es projecta, es comunica i es pot sentir plenament realitzat; que l’art és un mitjà per entendre l’entorn i alhora entendre i descobrir tot un món de riquesa interior.

   

  9. Donar les pautes perquè al final de la seva formació en la E.S.O. l’alumne pugui fer una anàlisi completa, encara que senzilla, d’una pintura i d’una escultura.

   

  10. Despertar els sentits dels alumnes desvetllant la seva sensibilitat estètica a través de l’observació de reproduccions de bones obres de l’Art Universal.

   

  11. Ús adequat de la càmera fotogràfica i del programa d’edició d’imatges Photoshop.

   

  12. Diferenciar ART de pseudoart: imatges comercials, productes decoratius, etc.

   

  13. Anàlisi de la imatge, especialment la publicitària, i dels seus missatges i estratègies manipuladores. Creació d’imatges publicitàries.

INS Joan Coromines - Ctra. de la Bordeta, 39-41

08014 Barcelona - Tel. 93.424.19.01