SECRETARIA

Horari d'atenció al públic:

------------------------------------------------

De dilluns a divendres: de 9 a 13:30h.

Dilluns i dimarts: de 15 a 17h.

 

Adreça i telèfons:

-----------------------------------------------

INS Joan Coromines

Crta. de la Bordeta, 39-41

08014 Barcelona

Tel: 93.424.19.01 i 93.325.37.54

Fax: 93.423.03.00

Correu electrònic: a8033882@xtec.cat

Per més informació també podeu consultar la web del Departament d'Ensenyament:

Per a millorar l'agilització d'alguns dels tràmits que podeu realitzar al nostre centre, detallem aquí la relació, que podeu escollir, per categories de documents estrictament necessaris per certes gestions importants.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 

La preinscripció és el pas previ a la matriculació i el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

El calendari per fer aquest procés el fixa la Generalitat, el Departament d'Educació, i normalment es realitza al mes de febrer per l'ESO i al maig pel Batxillerat.

 

Per realitzar la preinscripció cal presentar la sol·licitut i la següent documentació:

 

- Fotocòpia del llibre de familia

 

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a i del pare/mare o tutors legals

 

- Fotocòpia de la targeta sanitària

 

- Documentació acreditativa dels criteris de prioritat, si s'escau

 

Un cop resolta la preinscripció i publicada la llista definitiva d'admesos i exclosos s'ha de formalitzar la matrícula presentant la següent documentació:

 

- Fotocòpia de les notes on consti que es pot accedir al curs següent

 

- Fotocòpia del carnet de vacunacions

 

- 1 fotografia tipus carnet

 

Més informació a la plana web http://www.gencat.cat/ensenyament (icona esquerra) i dintre d'estudiar a Catalunya.

 

Tornar a l'inici

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CERTIFICATS

 

1- Certificats d'estudis realitzats i d'altres circumstàncies

 

2- Certificats de nivell B o C

 

Requisits:

 

- Nascuts a partir de l'any 1972

 

- Escolarització complerta a Catalunya (tota l'EGB o 3 cursos de Primària)

 

- No haver estat exempt de català

 

- Els estudis han de ser presencials en la seva totalitat (no s'inclouen els ensenyaments d'adults, les proves lliures, etc)

 

Per a sol·licitar-ho:

 

- S'han de portar tots els llibres d'escolarització o certificats de l'escolar on s'indiqui els estudis que ha fet i que la llengua catalana ha estat cursada i aprovada.

 

- DNI

 

- Pot sol·licitar-lo qualsevol sempre que porti la documentació

 

- No més tard d'un dia per l'altre

 

Tornar a l'inici

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

AJUTS I BEQUES

 

Gestió i tramitació de les diferents beques i ajuts ofertes pel Departament d'Ensenyament o del Ministeri d'Educació.

 

Menjador:

 

A la plana web http:/www.gencat.cat/ensenyament (icona esquerra) dintre d'"Ajuts i subvencions" trobareu tota la informació necesària.

 

Llibres:

 

A la plana web http:/www.gencat.cat/ensenyament (icona esquerra) dintre de "Beques" trobareu tota la informació necessària.

 

 

Tornar a l'inici

INS Joan Coromines - Ctra. de la Bordeta, 39-41

08014 Barcelona - Tel. 93.424.19.01