SECRETARIA

Per més informació també podeu consultar la web del Departament d'Ensenyament:

Per a millorar l'agilització d'alguns dels tràmits que podeu realitzar al nostre centre, detallem aquí la relació, que podeu escollir, per categories de documents estrictament necessaris per certes gestions importants.

 

Horari d'atenció al públic:

------------------------------------------------

De dilluns a divendres: de 9 a 13:30h.

Dilluns i dimarts: de 15 a 17h.

 

Adreça i telèfons:

-----------------------------------------------

INS Joan Coromines

Crta. de la Bordeta, 39-41

08014 Barcelona

Tel: 93.424.19.01 i 93.325.37.54

Fax: 93.423.03.00

Correu electrònic: a8033882@xtec.cat

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 

La preinscripció és el pas previ a la matriculació i el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

El calendari per fer aquest procés el fixa la Generalitat, el Departament d'Educació, i normalment es realitza al mes de febrer per l'ESO i al maig pel Batxillerat.

 

Per realitzar la preinscripció cal presentar la sol·licitut i la següent documentació:

 

- Fotocòpia del llibre de familia

 

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a i del pare/mare o tutors legals

 

- Fotocòpia de la targeta sanitària

 

- Documentació acreditativa dels criteris de prioritat, si s'escau

 

Un cop resolta la preinscripció i publicada la llista definitiva d'admesos i exclosos s'ha de formalitzar la matrícula presentant la següent documentació:

 

- Fotocòpia de les notes on consti que es pot accedir al curs següent

 

- Fotocòpia del carnet de vacunacions

 

- 1 fotografia tipus carnet

 

Més informació a la plana web http://www.gencat.cat/ensenyament (icona esquerra) i dintre d'estudiar a Catalunya.

 

Tornar a l'inici

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CERTIFICATS

 

1- Certificats d'estudis realitzats i d'altres circumstàncies

 

2- Certificats de nivell B o C

 

Requisits:

 

- Nascuts a partir de l'any 1972

 

- Escolarització complerta a Catalunya (tota l'EGB o 3 cursos de Primària)

 

- No haver estat exempt de català

 

- Els estudis han de ser presencials en la seva totalitat (no s'inclouen els ensenyaments d'adults, les proves lliures, etc)

 

Per a sol·licitar-ho:

 

- S'han de portar tots els llibres d'escolarització o certificats de l'escolar on s'indiqui els estudis que ha fet i que la llengua catalana ha estat cursada i aprovada.

 

- DNI

 

- Pot sol·licitar-lo qualsevol sempre que porti la documentació

 

- No més tard d'un dia per l'altre

 

Tornar a l'inici

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

AJUTS I BEQUES

 

Gestió i tramitació de les diferents beques i ajuts ofertes pel Departament d'Ensenyament o del Ministeri d'Educació.

 

Menjador:

 

A la plana web http:/www.gencat.cat/ensenyament (icona esquerra) dintre d'"Ajuts i subvencions" trobareu tota la informació necesària.

 

Llibres:

 

A la plana web http:/www.gencat.cat/ensenyament (icona esquerra) dintre de "Beques" trobareu tota la informació necessària.

 

 

Tornar a l'inici

INS Joan Coromines - Ctra. de la Bordeta, 39-41

08014 Barcelona - Tel. 93.424.19.01