Fotografia institut Logotip institut

Després de l'ESO

El projecte educatiu inclou l'orientació dels alumnes en el procés d'acabar l'etapa d'ensenyament obligatori.

A 4t d' ESO, a més de les informacions que es van donant al llarg del curs, se celebren reunions amb els pares i els alumnes per aclarir els dubtes existents.

Tot i això, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya disposa de diferents pàgines on s'informa detalladament de les possibilitats existents a l'acabar l'ESO.

Cal adreçar-se a:

A principi de curs, en la primeri reunió dels pares amb la persona tutora, es reparteix el Butlletí informatiu per a 4t d'ESO.

 

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!