IES Bernat MetgeProfessorat
""contacte
  CALENDARI
  CONVOCATÒRIES
 

DIVERSOS

DOCUMENTS
BÀSICS

  FORMACIÓ
PERMANENT
  RECURSOS TECNOLÒGICS
  IMPRESOS
""""
 

CALENDARI

Calendari curs 2011/2012

Calendari fi de curs 2011/2012

CONVOCATÒRIES

Preavaluació 1r trimestre 2011/2012

Avaluació 1r trimestre 2011/2012

Avaluació 2n trimestre 2011/2012

Avaluació final 2011/2012

Avaluació Setembre 2011/2012

 

DOCUMENTS BÀSICS

Nova ordenació del currículum de secundària (2007/2008)

Reglament de Règim Intern

Avaluació a l'ESO

Avaluació a Batxillerat

Normativa 2009/2010

DIVERSOS

Crèdit de síntesi

Proves d'accés a CFGS

Organigrama del centre per al curs 2012/2013

FORMACIÓ PERMANENT

Formació TAC

RECURSOS TECNOLÒGICS

Formació telemàtica específica eduCAT1x1

XTEC Blocs

Catàleg provisional amb les ofertes de continguts, aplicacions i serveis educatius en format digital per al projecte eduCAT1x1

IMPRESOS

Sol·licitud de permís

Justificant de Faltes