40 anys educant


L’Egara té 40 anys d’història com a institució, però repartida en 2 edificis, el primer situat entre Terrassa i Sabadell, en els terrenys de la Mancomunitat, i l’actual situat al barri de Can Parellada.

L’institut es va inaugurar al 1967, va ser el primer centre oficial d’educació secundària de la comarca, juntament amb l'Arraona, que era de nois, mentre que l’Egara era de noies fins al curs 77-78 que es va convertir en un centre mixt. Els noms d’aquests dos nous centres es van decidir desprès d’algunes discussions, en les que es tenia clar que volien uns noms que no fossin conflictius en un futur, al final es va decidir  pels dos noms amb que es coneixien les ciutats de Terrassa i Sabadell en temps dels romans, es a dir, Egara i Arraona. 

En els primers anys l’Egara es va omplir de noies de moltes poblacions properes a Terrassa i Sabadell, no es estrany doncs que sigues conegut amb el sobrenom “Oxford del Vallès”.

Antigament, abans de la inauguració del centre, els alumnes que volien estudiar batxillerat havien d’anar a centres privats, per desprès fer un examen final de cada assignatura a Manresa, així podríem dir que feien una mena de selectivitat al finalitzar cada curs.

A més d’haver-hi estudis diürns, al curs 68-69, un any desprès de l’inauguració, es van crear els estudis nocturns, ambdós eren l’institut Egara però cadascun d’ells tenia la seva dinàmica i estil.

Aquesta estructura va continuar així fins al curs 96-97, que es va canviar el pla d’estudis cap a l’E.S.O i posteriorment al batxillerat, això va suposar un gran canvi en la dinàmica de l’institut, ja que els alumnes no estudien perquè volen si no que es una ensenyança obligatòria, llavors es van instaurar una sèrie de normes per controlar-los.

A l’any 1999, desprès d’un gran nombre de manifestacions, es va produir el canvi d’edifici al barri de Can Parellada. Malgrat el canvi, la dinàmica de l’institut no va canviar ja que el quadre de professors i l’estructura d’ensenyament van ser els mateixos. Des d’aquest moment i fins l’actualitat s’ha continuat fent l’E.S.O i el posterior batxillerat. 

Així doncs en podem estar orgullosos de pertànyer a l’historia de l’ensenyament públic de la comarca del Vallès Occidental. Per aquest motiu els professors i alumnes treballem cada dia per tal de tirar en davant el nostre centre l’I.E.S Egara.

Rubén Lanau , Dídac Sales , Carolina Requena  i Alba Piñero
2n Batxillerat curs