Activitats d'avaluacio i autoavaluació
programació de les aplicacions: Mari Bajo - Arcadi Cirera
 
matemàtiques per a les ciències socials. 2n de Batxillerat
  Àlgebra de matrius
 
_
Col.lecció de 35 models d'exercicis. Cada vegada surtiran uns exercicis diferents
 
_
Generador dels 35 models diferents d'exercicis. Es podrán personalitzar els deures i exàmens
  Determinants i matrius inverses
 
_
Col.lecció de diferents models d'exercici
 
_
Generador de determinants i matrius inverses
  Sistemes d'equacions lineals
 
_
Col.lecció dels 17 models diferents d'exercici
 
_
Generador de 12 models diferents d'exercicis
  Gauss
 
_
Mètode de Gauss per a resoldre sistemes de 3x3
  Programació lineal. Activitats proposades per Elisa Rigol i Pere Franch
CAP UAB 2006
    Teoria
    Exercicis
  Selectivitat
 
_
Informació de matèries, exàmens i correccions disponibles
     
  Programació lineal
 
_
Recintes 1 Recintes 2  
 
_
Solucions als problemes de programaciió lineal que has sortit a les PAU recopilats per Jaume Bartroli
     
  Análisis. Continuïtat, exercicis de selectivitat fets amb Geogebra
    12 (juny 2006) 10 (juny 2005) 9 (setembre 2004) 7 (juny 2004) 5 (juny 2002)
    11 (juny 2005)        
     
     
 
  Examens
    dia 11 d'octubre 2006  
    matrius, dterminants i sistemes (15 d'octubre de 2007)  
    Límits i continuïtat Aplicació Geogebra