Quins gasos ho causen?
Motius polítics
Què passa?


Què podem fer?
Autors

   Ens trobem al segle més calent dels últims 600 anys. La gran contaminació de gasos a l’atmosfera està creant una capa que impedeix que el calor s’escapi un cop ha rebotat a la terra. Això causa un escalfament del planeta que provoca l’efecte hivernacle.
Aquest escalfament del planeta fa témer als entesos que sigui el començament d’un ràpid canvi climàtic, i els seus efectes ja s’han vist en algunes comunitats de l’Estat espanyol, on hi ha hagut inundacions, pluges desmesurades, sequeres,... tot a causa del canvi de clima.

   El principal gas que causa el canvi climàtic és el vapor d’aigua, però darrerament han augmentat gasos com el diòxid de carboni, emès per la crema de combustibles fòssils, com el petroli, el carbó o el gas natural.
Altres gasos causants són el metà que s’origina per fermentacions sense oxigen, o l’òxid nitrós causat per l’eliminació de deixalles i l’ús de fertilitzants, també causen el canvi climàtic. Per últim els CFC (gasos clorofluorocarbonats), que provenen dels aerosols, neveres i aparells d’aire condicionat entre d’altres.