Treball a l'aula

 

Primeres sessions amb els alumnes

Presa de contacte amb els materials que actualment hi ha a l'aula.

  • Explicació de com funciona cadascun dels racons.
  • Treball conjunt d'un exemple de cadascuna de les activitats per tal que es familiaritzin amb el sistema de treball.
  • Presentació del full d'autocontrol diari
  • Presentació de la pauta amb les tasques a fer

Treball dels hàbits dins de l'aula:

  • mantenir l'ordre del material (abans de sortir de l'aula han de deixar fitxes, carpetes, llibres, caixes... on les han trobat)
  • mantenir el silenci
  • respectar el treball dels companys (ja que cadascun d'ells estarà treballant en racons diferents)

Desenvolupament de la seva pròpia autonomia:

  • utilització dels recursos pertinents a cada moment, sota la supervisió i orientació del professor (però sense que aquest sigui qui transmet els coneixements).
  • autocorrecció mitjançant la clau de respostes que conté cada fitxa.