INS Can Planas       

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educaciů

La nostra histÚria


D'on provť l'INS Can Planas

La història de l'INS Can Planas  va molt lligada a la història més moderna del nostre poble, Barberà del Vallès, terme municipal de  la comarca del Vallès Occidental.

Durant molts anys l'única escola de Barberà estava situada al lloc de l'actual Casal de cultura,  fins que a l'any 1971 va ser inaugurat l'actual C.E.I.P. Elisa Badia, la primera escola moderna de la població. 

Antiga masia dels Planas.

Amb el "boom" demogràfic dels anys setanta es va fer necessari edificar més centres educatius i així, l'any 1974, van néixer els col·legis de Can Llobet i Can Planas (el nostre INS actual). 

El col·legi  es construí en una propietat denominada Can Planas. La masia que presidia aquesta propietat s'enderrocà en el moment d'iniciar-se la construcció d'una gran multinacional química, la qual compartí més tard aquest emplaçament amb el col·legi d'Educació General Básica Can Planas.

Placa commemorativa a l'edifici "J".

Posteriorment les necessitats educatives de la població van dur a la construcció de tres centres més d'ensenyament primari: Can Serra, Pau Picasso i el Bosc. Pel que fa a l'ensenyament secundari, Barberà no va gaudir d'un Institut fins l'any 1979 en què va obrir les seves portes l'actual INS La Romànica. 

Quan van començar a fer-se els primers intents de canvi a l'ensenyament secundari (Reforma) a Barberà es va detectar la necessitat d'obrir un altre centre d'ensenyament secundari i l'escollit va ser el Col·legi Can Planas. 

Així doncs l'INS Can Planas va iniciar el seu camí com a Institut l'any 1992 ocupant una part de l'aulari del centre d'EGB. El curs 93/94 van capgirar-se les dades i van ser uns quants grups de nois i noies dels últims cursos d'EGB els que, juntament amb el seus professors i professores i ja com alumnes de l'Escola del Bosc, van compartir les instal·lacions. A partir del curs 94/95 el centre ja va acollir únicament alumnes de secundària.

Per tal d'atendre les noves necessitats al 1997 va ser inaugurat un nou edifici que amb 1.200 m2 atén les necessitats d'aules específiques (laboratoris, tecnologia,...). Amb tot això el nostre centre ha crescut fins a completar tot el cicle educatiu: tots els cursos d'Ensenyament Secundari Obligatori i les quatre especialitats de Batxillerat: científic, humanístic, tecnològic i artístic. Al llarg de tres cursos, a més, es va impartir el cicle formatiu de grau mig de "Informŗtica" i "Tècnic en comerç" i el de grau superior de "Gestió del transport".