INS Can Planas       

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació

Estudis


Batxillerat

En el centre es poden cursar totes les modalitats de batxillerat LOGSE, que hem agrupat en les següents modalitats:

Les matèries comunes a totes les modalitats són:

Tutoria
Educació física
Història
Filosofia
Llengua estrangera: anglès
Llengua i literatura catalana
Llengua i literatura castellana
Treball de recerca
Estada a l’empresa (voluntari)

Batxillerat d'Arts

A1: Itinerari Artístic I

Dibuix Artístic
Història de l'art
Dibuix Tècnic
Tècniques d'expressió graficoplàstica
Fonaments del disseny
Volum
Infografia
Estètica

A2: Itinerari Artístic II

Dibuix Artístic
Història de l'art
Dibuix Tècnic
Tècniques d'expressió graficoplàstica
Fonaments del disseny
Imatge
Infografia/Audicions musicals/Estadística
Estètica

Batxillerat de Cičncies

C1: Itinerari Ciències de la Naturalesa i la Salut

Biologia
Química
Matemàtiques
Física
Informàtica/Estadística/Pràctiques de Laboratori
Biologia Humana

C2: Itinerari Ciències de la Terra

Biologia
Química
Matemàtiques
Ciències de la Terra i el Medi Ambient
Informàtica/Estadística/Pràctiques de Laboratori
Ampliació de matemàtiques/Biologia Humana

Batxillerat d'Humanitats

H1: Itinerari Lingüístic

Llatí
Història de l'art
Grec
Literatura Castellana
Literatura Catalana
Història del món contemporani
Audicions musicals/Història de la cultura/Estadística
Formació laboral/Informàtica

H2: Itinerari Ciències Socials

Llatí
Història de l'art
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Geografia
Economia
Història del món contemporani
Audicions musicals/Història de la cultura/Estadística
Formació laboral/Informàtica

H3: Itinerari Ciències Econòmiques

Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Geografia
Economia
Economia i organització
Història del món contemporani
Història de l'art
Audicions musicals/Història de la cultura/Estadística
Formació laboral/Informàtica

Batxillerat de Tecnologia

T1: Itinerari Científic-Tecnològic

Matemàtiques
Física
Química
Dibuix Tècnic
Informàtica/Estadística/Pràctiques de Laboratori
Ampliació de matemàtiques

T2: Itinerari Tecnològic I

Matemàtiques
Física
Electrotècnia
Mecànica
Tecnologia Industrial
Informàtica/Estadística/Pràctiques de Laboratori
Ampliació de matemàtiques/Electrònica

T3: Itinerari Tecnològic II

Matemàtiques
Física
Electrotècnia
Mecànica
Dibuix Tècnic
Informàtica/Estadística/Pràctiques de Laboratori
Ampliació de matemàtiques/Electrònica

 
Serveis específics per a Batxillerat

.- Orientació de sortides del batxillerat en estudis universitaris i de Cicles formatius de grau superior.

.- Preparació de les PAAUs al final de 2n de batxillerat.

 .- Preparació específica per a l’elaboració del treball de recerca, a 1r de batxillerat.

.- Crèdit d’estada a l’empresa.

.- Viatges d’estudis.

.- Tutoria dels treballs de recerca.

.- Col·laboració amb l'ICE de la UAB en la formació per al professorat (CAP i CQP).

.- Orientació professional i laboral amb la col·laboració amb l'Ajuntament de Barberà.