Dibuix assistit per ordinador  
 
Normes bàsiques d'acotació
 
 

Per tal de conèixer les dimensions d'un objecte s'utilitzen les acotacions, que permeten indicar les mides exactes de qualsevol element per poder construir-lo o representar-lo correctament.

Les acotacions estan formades per les parts següents:

Línia de cota: indica la direcció i longitud de l'acotació. Conté una fletxa als extrems. El text s'escriu al llarg d'aquesta línia. En cotes angulars la línia és un arc.

Fletxa de cota: símbols als extrems de la línia de cota. Les fletxes han de ser allargades i estretes.

Línia auxiliar de cota: línia que s'estén des de l'objecte acotat fins a la línia de cota. Les línies auxiliars no arriben a tocar l'objecte i sobrepassen lleugerament les línies de cota.

Cota: identifica la mesura real de l'objecte, encara que aquest estigui dibuixat a escala.


 

 

   
Normes d'acotació
   
 • Les cotes han d'estar separades del dibuix com a mínim 8mm, i entre elles la separació mínima és de 5mm.

 • Quan hi ha més d'una acotació en un mateix costat de la figura, les acotacions es poden posar de dues maneres: alineades o en paral·lel.

 • Sempre que sigui possible les acotacions es posaran a l'exterior de la figura.
 • Les línies de cota no es poden creuar amb cap altra línia.

 • Les línies auxiliars de cota sí que es poden tallar entre elles quan sigui necessari.

 • Totes les cotes han d'estar en la mateixa unitat, normalment mm (si és així, no cal posar la unitat).
 • Les cotes (xifres) es dibuixen sempre sobre la línia de cota i centrades i s'han de poder llegir amb el full en posició normal o girant-lo cap a la dreta.

 • Les acotacions que indiquen la posició d'una circumferència han de fer referència sempre al centre de la circumferència.

 • Per indicar la mida d'una circumferència s'acota el diàmetre, sense posar-hi cap símbol, només el valor.
 • Les línies de cota de circumferències es dibuixen sempre inclinades.

 • Els arcs més petits de 180º s'acoten indicant-ne el radi.

 • Per acotar un angle es dibuixa la línia de cota en forma d'arc.

 • No han de faltar cotes ni han d'estar repetides.
   
  Exercicis