B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

Acompanyament
Ritme o melodia que serveix per a donar suport i fer més rica la melodia principal
Acompanyament
Acord
Dos o més sons que sonen simultàniament
Acord
Alteracions
Signes de diesi, bemoll, becaire, doble diesi, doble bemoll que modifiquen l'altura dels sons.
Alteracions
Anacrusi
Nota o notes precedents al primer accent o temps fort d'un compàs.
Anacrusi
Armadura
Conjunt de signes d'alteració que, col.locats a l'inici d'una composició després de la clau, en determinen la tonalitat. Ordre de # diesis (fa, do, sol, re, la, mi, si), ordre de b bemolls (si, mi, la, re, sol, do, fa).
Armadura
Arpegi
Successió dels sons d'un acord.
Arpegi1
Qualsevol arpegi es pot ampliar repetint les notes que el formen més agudes o més greus.
Arpegi2
Atonalitat
Indeterminació de la tonalitat, absència de referència a un centre tonal (tònica).
Atonalitat
Augmentació
Consisteix en prolongar proporcionalment la durada de les figures d'un tema.
Augmentació

Projecte TELEDMUSProjecte
TELEDMUS
Cristina Fuertes
cfuertes@pie.xtec.es