A B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z d

Diesi
# Signe que col.locat al davant de qualsevol nota li puja un semitò.
Diesi
Disminució
Consisteix a reduir a la meitat, o més, les durades de les figures musicals d'un tema
Disminució.
Disseny
Dibuix melòdic o rítmic sobre el que s’insisteix al llarg d’una peça.
Disseny
Dissonància
Sensació d'inestabilitat o asprivor sonora en escoltar simultàniament dos sons. Intervals dissonants: Totes les segones i setenes, tots els intervals augmentats i disminuïts i la quarta.
Dissonància
Doble barra
Dues ratlles verticals, la segona més gruixuda que la primera, ens indiquen final de la peça.
D0ble
Dodecafonisme
Sistema de composició que utilitza els dotze sons de l'escala cromàtica rebutjant el sistema tonal i establint altres bases de composició.
Dodecafonisme
Dominant
Cinquè grau de l'escala diatònica.

Projecte TELEDMUSProjecte
TELEDMUS
Cristina Fuertes
cfuertes@pie.xtec.es