A B C D E F G H I J K M N O P Q R S T U V W X Y Z l

Leit-motiv
Motiu conductor. Motiu o tema musical que apareix al llarg d’una obra associat a una idea extramusical.
Línies addicionals
Línies que acompanyen a les notes que per la seva alçada no hi caben al pentagrama.
Línies-addicionals
Lligadura
Línia corba que indica que dues o més notes de la mateixa altura s'han d'interpretar en una sola emissió de so.
Lligadura

Projecte TELEDMUSProjecte
TELEDMUS
Cristina Fuertes
cfuertes@pie.xtec.es