A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y Z s

Sampler
Mostratjador. Aparell que enregistra sons reals (mostres) digitalment per a manipular-los. El sampler permet tallar o enganxar sons, crear bucles, canviar la velocitat de la cinta, invertir el sentit del so,... .Les mostres de sons poden ser emmagatzemades en disquet per el seu ús posterior.
Semitò
Distància mínima d'entonació entre dues notes de la música occidental. Es troba entre les notes mi-fa i si-do.
Semitò
Sensible
Setè grau d'una tonalitat. Se sent atreta per la tònica.
Seqüenciador
Tant pot ser un aparell com programari per a ordinador. És un controlador que serveix per a enregistrar, modificar i reproduir seqüències d’events musicals. Funciona com un magnetòfon multipista que grava missatges MIDI amb l’avantatge que l’informació, al ser digital (missatges MIDI) és pot copiar i manipular sense fer-se malbé i utilitzant poca memòria.
Signes de repetició
Indicacions de repetició per mig dels puntets de repetició, el DC (da capo), les caselles de primera i de segona. El més usual és el de dues dobles barres amb dos punts, ens indica que el fragment entre elles s’ha de repetir.
Signes-de-repetició1
Quan només s’escriu la segona doble barra amb dos punts ens indica que s’ha de repetir des del principi.
Signes-de-repetició2
Al costat de la segona doble barra es poden trobar aquestes caselles que ens indiquen que la segona vegada ens saltem la primera casella.
Signes-de-repetició3
Silencis o pausas
Signes gràfics que representen l'absència de so. Cada figura de nota te un silenci que li correspon en duració.
Silencis
Síncopa
Fan sincopa les notes que ataquen en temps o part dèbil i es perllonguen més enllà del temps o part en que han atacat.
Sincopa1
Un dels efectes que més defineix la música rítmica és el produït al avançar l’atac d’una nota important que normalment atacaria en un temps fort.
Sincopa2
Les sincopes i les notes a contratemps alteren l’accentuació prevista inicialment.
Síntesis de so

Existeixen molts mètodes per a produir síntesis de so. Els aparells electrònics generen o processen el so per a reproduir-lo. La ràdio, el cassette, el compact disc reprodueixen sons que són representats a través de les fluctuacions de l’electricitat. Els mètodes més comuns de representar els sons són l’analògic i el digital.

Analògica: La informació consisteix en oscil·lacions de la tensió elèctrica que es reprodueixen de manera anàloga- imitacions de les ones de so que viatgen a través de l’aire-.

Digital: La informació es representa com una sèrie de números: Uns i Zeros (codi binari), "mostres" que són les mesures d’ona en instants successius.


Sintetitzador
Instrument musical que genera sons utilitzen un o varis mètodes de síntesi (veure síntesi analògica o digital). Usualment el sintetitzador adopta la forma d’un teclat electrònic amb botoneres per controlar el timbre. Existeixen sintetitzadors programables i no programables. Un sintetitzador té dues parts fonamentals: El generador o generadors de sons i d’altra el teclat (que permet generar sons directament) i controladors annexes.
Subdominant
Quart grau d'una tonalitat.

Projecte TELEDMUSProjecte
TELEDMUS
Cristina Fuertes
cfuertes@pie.xtec.es