Recursos
Actualització 18/09/2009

Relació de webs amb recursos TAC/MAV diversos

Recursos TIC i MAV al món
http://www.xtec.net/audiovisuals/mediatic/index.htm

Recursos audiovisuals del Departament d’Educació (plana general)
http://www.xtec.net/audiovisuals/

Propostes de treball audiovisual a l’aula
http://www.xtec.net/audiovisuals/propostes/index.htm

Directori de vídeos del Departament d’Educació
http://www.xtec.net/audiovisuals/pagines/directorivideos.htm

Col·lecció de DVD educatius del Departament d’Educació
http://www.xtec.net/audiovisuals/seriesdvd/index.htm

Eines de tractament digital de la imatge
http://www.xtec.net/audiovisuals/pagines/eines.html

Mostra de produccions audiovisuals dels centres
http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/lamostra/007/index.php

Mostra de produccions audiovisulas dels centres
http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/lamostra/008/index.php

Mostra de produccions audiovisulas dels centres 2009
http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/lamostra/009/

I Premio Espiral edublogs 08
http://ciberespiral.net/edublogs/2007/05/13/i-premio-espiral-edublogs-2007

II Premio Espiral edublogs 08
http://edublogs08.ciberespiral.net/2008/05/15/ii-premio-espiral-edublogs-08-2/

Wikimedia Commons. Arxius multimedia lliures (so, imatges, ...)
http://commons.wikimedia.org/wiki/P%C3%A0gina_principal

Creative Commons Catalunya. Poseu llicència a la vostra obra.
http://cat.creativecommons.org/llicencia/

Imatges a internet

Gràfics icones catalanes
http://www.xtec.es/dnee/mic/

Gràfics i dibuixos diversos
http://www.picto.qc.ca/

Banc d’imatges del MEC
http://bancoimagenes.cnice.mec.es/

Icones o GIFS animades
http://www.gifmaniacos.com/

BigFoto
http://www.bigfoto.com

Creative Commons Images
http://creativecommons.org/image

El Quebec en imatges
http://www.ccdmd.qc.ca/quebec/rens-frame.html

Flickr
http://www.flickr.com

Flickr/CC
http://www.flickr.com/creativecommons

FreeFoto
http://www.freefoto.com/index.jsp

FreeImages
http://www.freeimages.co.uk

ImagesCanada
http://www.imagescanada.ca/r1-205-f.html

iStockpro
http://www.istockpro.com/?source=GGL3

Open Clip Art Gallery
http://www.openclipart.org

OpenPhoto
http://www.openphoto.net

stock.xchang
http://www.sxc.hu

Tikiwik
http://tikiwiki.org/tiki-directory_browse.php?parent=103

Yotophoto
http://yotophoto.com

amunt

Webs de diferents portals institucionals

Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.net/educacio/

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
http://www.mecd.es/

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) basadas en fuentes abiertas ( CENATIC)
http://cenatic.es/

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalEducacion%2FPage%2FEDUC_home

Departamento de Educación del País Vasco
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es/

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Rioja
http://www.educarioja.com/

Consejería de Educación de Castilla La Mancha
http://www.jccm.es/educacion/prog.htm

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Canarias
http://www.educa.rcanaria.es/

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia
http://www.edu.xunta.es/portal/

Consellería de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana
http://www.cult.gva.es/

Consejería de Cultura y Educación. Región de Murcia.
http://www.educarm.net/

Departamento de Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de Aragón
http://www.educaragon.org/ 

Consejería de Educación. Comunidad Foral de Navarra
http://www.pnte.cfnavarra.es/

Consejería de Educación y Ciencia de Asturias
http://www.educastur.princast.es/index.php

Educar. Portal educativo del Estado argentino
http://www.educ.ar/educar/

Consell Comarcal del Baix Llobregat
http://www.aquibaix.com/

Ajuntament de Barcelona
http://www.bcn.es/welcome.htm

Diputació de Barcelona
http://www.diba.es/

amunt

Webs d’alguns projectes TAC en educació

ISTE (International Society for Technology in Education)
http://www.iste.org/AM/Template.cfm?Section=About_ISTE

Eduteka
http://www.eduteka.org/estandaresestux.php3

XTEC: Xarxa Telemàtica Educativa de la Generalitat de Catalunya
http://www.xtec.es/

Xarxa dels CRP
http://www.xtec.es/sgfp/crp/

Educ@diba. Base de dades documental, d'accés obert, creada i mantinguda per l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona.
http://www.diba.es/educadiba/ 

CNICE: Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (MEC)
http://www.cnice.mecd.es/(nou interface)
http://w3.cnice.mec.es/  (antic interface)

Red de Centros Educativos Avanzados (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
http://www.centrosavanzadostic.es/

Plan Avanza
http://www.planavanza.es/

PNTE: Portal de Nuevas Tecnologías y Educación de Navarra
http://www.pnte.cfnavarra.es/pnte/index.php

EducaMadrid, proyecto de la Comunidad de Madrid
http://www.educa.madrid.org/

Proyecto Ramón y Cajal, de Aragón
http://ryc.educaragon.org/

Educar.ex
http://www.educarex.es/
Portal col·laboratiu d’Extremadura per a pares, professors i alumnes.

Red Telemática Averroes, de la Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/index.php3

Proyecto Plumier, de la Comunidad de Murcia
http://www.f-integra.org/plumier/plumier.swf

Proyecto SIEGA, de Galicia
http://www.edu.xunta.es/siega/

El Safareig
http://www.elsafareig.org
Espai de comunicació i d'intercanvi social que té com a protagonistes els infants i la natura.

Lacenet
http://www.lacenet.org/
Projectes telemàtics, per a diferents etapes educatives, basats en el treball cooperatiu i interdisciplinar

Red Telar
http://www.telar.org/
Red telemàica educativa que promou la utilizació pedagògica de les TIC, a partir del treball en projectes colaboratius nacionals i internacionals.

Xarsec
http://www.seccat.com/xarsec/
Departament Tecnologies de la Informació i Comunicació. FECC/APSEC

Educa@lia
http://educalia.educared.net/edujsp/idioma.jsp
Programa educatiu de la Fundació "la Caixa" pels nens i joves de 3 a 18 anys, les seves famílies i els seus professors.

Rosa Sensat
http://www.rosasensat.org//
Associació catalana de mestres i educadors per la qualitat de l'ensenyament i de l'educació en general.

Projecte Espurna (Kampus. Kalidoscopi. Kitxalla. Klaustre)
http://www.espurna.cat/

Kampus Aula virtual. Aules obertes
http://phobos.xtec.cat/aulesobertes/campus/

Kalidoscopi. Aules d'acollida
http://www.espurna.cat/kalidoscopi/

Teachtoday. Making sense of technology
http://es.teachtoday.eu/

iEARN-Pangea
http://www.iearn.cat/

amunt

Webs de portals educatius

EDU365.com
http://www.edu365.cat/
Portal de la Xarxa Telemàtica Educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Portal d’accés lliure amb diverses aplicacions amb accés restringit a usuaris identificats (alumnat i professorat catalans).

Escolar.com
http://www.escolar.com/
Disposa, de forma gratuita, de videos educatius, exercicis, exemples, làmines, etc., de diferents materies curriculars.

IT för pedagoger
http://itforpedagoger.skolutveckling.se/in_english/ICT_for_teachers/
Portal de l'Agència Sueca d'Innovació(Swedish Agency for School Improvement)

Canal Comunica. Linea educativa
http://canalcomunica.com/
Portal pedagògic del CNICE

amunt

Webs de revistes electròniques

AulaMèdia
http://www.aulamedia.org/

Didáctica, Innovación i Multimedia
http://dewey.uab.es/pmarques/dim/revista.htm

AACEJournal. International Forum on Information Technology
http://www.aace.org/pubs/aacej/

Australian Journal of Education Technology (AJETI)
http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet.html

Primeras Noticias de Comunicación y Pedagogia
http://www.comunicacionypedagogia.com/publi/cyp.htm

Contemporary Issues in Technology and Teacher Education
http://www.aace.org/pubs/cite/

Journal of Asynchronous Learning Networks (JALN)
http://www.sloan-c.org/publications/jaln/index.asp

Journal of Education Technology and Society
http://www.ifets.info/

Journal of Technology and Teacher Education (JTATE)
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/

The Journal of Technology, Learning and Assessment (JTLA)
http://escholarship.bc.edu/jtla/

Red Digital. Revista de Tecnologías de la Información y Comunicación Educativas.
http://reddigital.cnice.mec.es/6/Portada/portada.php

Red. Revista de Educación a Distancia
http://www.um.es/ead/red/

Revista Iberoamericana de Educación (cercar "Tecnologia educativa")
http://www.rieoei.org/presentar.php

Recita Latinoamericana de Tecnologia Educativa (RELATEC)
http://www.unex.es/didactica/RELATEC/index.htm

Aula Interactiva
http://www.aulainteractiva.es

Educ@conTIC
http://www.educacontic.es/

amunt

Servei Educatiu Baix Llobregat 4 - El Prat de Llobregat
Centre de Recursos Pedagògics