Experiència seleccionada en la modalitat de comunicació oral
 

Títol:

Innovació en les reunions de pares i mares: treball de les emocions i ús de les TAC
Centre:
Escola Jacint Verdaguer
Localitat:
Castelldefels
   
El Projecte d’Autonomia de l'escola inclou objectius relacionats amb la Convivència i Mediació, l’ús de les TAC dins l’aula i la participació activa de les famílies. És precisament aquest darrer objectiu, el d’incloure les famílies en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes, el que, com a claustre, volíem potenciar. I és a partir de la reflexió que sorgeix la idea de donar un gir a les reunions d’inici i de mig curs amb les famílies, calia ser valents i trobar la manera de ser coherents amb el treball que ja estàvem fent amb l'alumnat. Si treballàvem les emocions i el diàleg constructiu amb l'alumnat, per què no fer-ho amb les seves famílies? Si tot el grup-classe utilitzava la Pissarra Digital en activitats de ràdio, per què no ho provàvem també amb els pares i mares?
 
     
+ Informació
 
Resum de la comunicació
 
Presentació amb diapositives