Número 154 | Gener 2010


editorial

El Projecte de Convivència: La Inclusió

El present número del Full informatiu del Montsià tracta de manera monogràfica el tema de la inclusió, que s’emmarca com un dels tretze temes que normativament desenvolupa el Projecte de Convivència de Centre. Us recordem de passada, que en l’anterior número vam estar tractant el tema de ‘L’educació per a la pau i en valors’, en vistes de donar a conèixer recursos, estratègies, metodologies d’aula... per poder treballar amb l’alumnat el dia internacional de la Pau (31 de gener); en est nou format informatitzat que presenta el nostre Full, podeu consultar sempre que vulgueu els anteriors números a través de la pàgina web del Servei Educatiu del Montsià. Us recordem també que, durant el present curs, anirem desgranant els diferents temes i subtemes que contempla el Projecte de Convivència que, per normativa, han de començar a elaborar cadascun dels centres educatius.

L’educació inclusiva és la que ofereix a tot l’alumnat altes expectatives d’èxit educatiu, siga quina siga la seua procedència, color, sexe, llengua, religió, discapacitat, sobredotació, origen social o qualsevol altra condició. Una escola per a tothom ha d’oferir a cada alumne allò que li cal per desenvolupar les seues capacitats i treure’n el màxim rendiment.

Un dels reptes de les societats del segle XXI és avançar, col·lectivament, en la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, sense discriminacions per raons d’origen (atenció als nouvinguts), de sexe (contemplar la coeducació) o capacitat (adaptar continguts).

És important remarcar la diferència que hi ha entre els termes inclusió i integració, en el ben entès que la inclusió suposa una millora evolutiva respecte a la idea d’integració. Parlem d’integració quan el que es pretén és facilitar a l’alumnat els suports necessaris perquè puga participar en el programa del centre educatiu. Com veiem, es posa l’accent en l’adaptació de l’alumnat al centre i a l’entorn, entesos com a espai físic bàsicament. D’altra banda, la inclusió pretén que siguen els mateixos centres educatius els que s’adapten a la diversitat de l’alumnat que tenen escolaritzat, la qual cosa implica identificar les barreres (físiques, socials, ideològiques, ...) que dificulten l’aprenentatge, la socialització i la participació de l’alumnat i buscar la manera d’eliminar-les o si més no, minimitzar-les. És per tant, un concepte molt més ampli i que contempla nous marcs convivencials en tota la comunitat educativa. Un model d’escola inclusiva és el requisit previ i indispensable per a la construcció d’una societat inclusiva, a la que tendim.

La inclusió, més enllà de la provisió de serveis, implica un canvi en les expectatives d’aprenentatge de l’alumnat, un reconeixement de les possibilitats d’aprendre els uns dels altres i un treball interactiu dels professionals per donar respostes adequades a les necessitats de l’alumnat.

L’educació inclusiva de tot l’alumnat crea nous marcs de convivència i genera noves complicitats que afavoreixen l’equitat i la cohesió social. Com sabeu, la cohesió social, conjuntament amb la millora dels resultats educatius, són els dos objectius prioritaris que es planteja el Departament d’Educació.

Per acabar, voldríem apuntar una sèrie d’idees que afecten a les actituds que, com a docents, ens poden ajudar a comprendre la complexitat que representa la diversitat dins a les aules:

Finalment, us donem a conèixer l’opinió que en té la UNESCO, en el seu anomenat ‘Informe Delors’, on assenyala els quatre grans pilars educatius de la nostra societat actual: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a viure junts. Per tant, la inclusió és un aspecte clau a tindre en compte per poder avançar dins dels centre educatius.
Les TIC, una eina per fer l'escola inclusiva

la veu de ... Joaquim Fonoll, Montserrat Sala
Extret de Guix TIC, núm. 15.

Acceptem amb naturalitat que les persones tinguin alçades diferents, diferents mides de peu i diferents longituds de braços i cames. Per aquest motiu es fabriquen diferents números de sabates, diferents talles de roba i, si m’apureu, ulleres de graduació diferent que es puguin adaptar a cada individu.

Els fabricants prefereixen produir talles úniques, a fi d’economitzar en el disseny i simplificar la producció i la distribució, però quan ho fan, tots vestim una mica ‘pengim-penjam’, han de buscar talles que s’anomenen ‘especials’.

L’escola funciona com els fabricants de talles úniques i vol aplicar una mateixa proposta educativa a tot l’alumnat de forma indiscriminada. Una bona part de les noies i els nois hi encaixa amb èxit i constitueix la justificació més evident que qui hi fracassa és perquè té necessitats educatives especials.

Si l’experiència ens demostra que els i les estudiants són força diferents entre ells i la psicologia és capaç de mesurar-ne el coeficient d’intel·ligència, el grau d’atenció o la memòria llunyana, com volem satisfer totes les necessitats educatives dels nois i les noies amb una mateixa proposta didàctica? Cal treballar una escola flexible, que es pugui adaptar, sense “trencar-se”, a les necessitats dels diferents estudiants, una escola on càpiga tothom, és a dir, una escola inclusiva.

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) poden desenvolupar un paper fonamental en aquest repte de proporcionar una atenció més personalitzada als/les estudiants, ja que, en gran mesura, les activitats que es fan a l’escola estan relacionades amb la informació i la comunicació.

La informació és la base que permet elaborar els conceptes, les classificacions, realitzar els debats a classe... Les TIC, a través d’internet, la televisió, la ràdio i altres mitjans, posen a l’abast dels nois i noies una gran quantitat d’informació de primera mà. Podem consultar l’hora o la temperatura d’arreu del món i veure com els fusos horaris o les zones climàtiques són una realitat més enllà dels llibres. Es poden visitar museus, consultar biblioteques, preguntar a coneguts o a desconeguts a través de la xarxa i aquesta informació contrastar-la amb la dels companys i les companyes propers o llunyans.

La comunicació esdevé un altre camp d’acció a l’escola. Els professors i les professores es comuniquen amb l’alumnat i aquests també ho fan amb els seus companys i companyes. A les eines tradicionals de la paraula, el guix i la pissarra, s’hi han afegit una munió de recursos que van des de les presentacions a l’ordinador, al xat, del vídeo a la web - de l’aula d’informàtica a la informàtica a l’aula: pissarres digitals interactives, projecte 1x1­...- El professorat i l’alumnat poden triar en cada moment el mitjà i la forma que s’adapti més bé a les seves necessitats. Les TIC, com les altres tecnologies, proporcionen eines i estratègies que, amb un esforç limitat, permeten modificar tant les informacions com les comunicacions, i en faciliten l’adaptació als diferents usuaris.

A tall d’exemple, la solució d’un problema d’aritmètica passa per comprendre el significat de l’enunciat. Les TIC faciliten que aquest enunciat s’escrigui en un sistema Braille per als alumnes invidents, en llengua de signes per als alumnes sords que ho necessitin, o mitjançant una síntesi de veu perquè els que no són lectors puguin escoltar-lo de forma oral.

La tecnologia no solament permet transformar la informació d’un codi a un altre, sinó que facilita la coincidència de diverses formes al mateix temps, de manera que l’alumne o l’alumna rep la informació simultàniament de diferents canals i aquesta reiteració li pot facilitar la comprensió.

Hem d’utilitzar les TIC per tal de crear un entorn educatiu on els alumnes i les alumnes, en la mesura de les seves capacitats, puguin avançar en les seus aprenentatges.recursos

Tot seguit us mostrem l'enllaç al recull de recursos disponibles a la nostra mediateca que fan referència concreta a la Inclusió

La Inclusió a la Mediateca del CRP

Per ampliar informació:
- http://www.xtec.cat/lic/convivencia/valors/inclusio.htmlaportacions

Aquest espai va dirigit als professors i professores dels centres pel tal de donar veu als professionals del nostre entorn més immediat sobre els temes tractats. Podeu enviar la vostra aportació (algun article d'opinió, escrit reflexiu, suggeriment...) o fent-nos arribar experiències de bones pràctiques sobre la temàtica tractada. Podeu fer servir el següent model de fitxa.
La nostra adreça de correu electrònic: crp-montsia@xtec.cat


mediateca

Recull de recursos incorporats a la mediateca del Centre de Recursos del Montsià durant el mes de gener de 2010.

Totes les novetats: http://www.xtec.cat/crp-montsia/Pagines/novetats.htm

Els recomanats del mes de gener:

revistes

- Perspectiva escolar, 338. Exili i memòria. Rosa Sensat (62104) (ensenyants; primària; secundària; professionals de l'educació; pedagogs; formació de professorat; educació especial; gestors de recursos) SI. R370 PER

- Fongs en acció. Fundació Terra; Rosa Sensat (62115) (primària; secundària obligatòria; educadors; ensenyants; formació professional) SI. R370 PER

escrits

TI: Contes al voltant del claustre 2009. Poblet, Santes Creus, Vallbona. XV certamen literari.
Gràfiques Moncunill (10525) (ensenyants; primària; secundària)833.47 CON -

TI: Parc del zoo. El cor de la ciutadella.
Ajuntament de Barcelona (10489) (adults; secundària; ensenyants;)59.15 FER -

TI: PISA como excusa. Repensar la evaluación para cambiar la enseñanza.
Graó (10504) (educadors; ensenyants; pedagogs; primària; secundària; inspectors)371.26 PIS

TI: Guía práctica del profesorado de lengua árabe y cultura marroquí.
Ministerio de Educación; Secretaría General Técnica (10512) (ensenyants)452 BEN -

TI: La reconversió de l'ofici d'educar. Globalització, migracions i educació.
Eumo; Fundació Jaume Bofill () (gestors de l'educació; professionals de l'educació; primària; secundària; adults)371.97 CAR -

TI: Com salvar-nos amb el planeta.
Comissió Agenda LLatinoamericana (10526) (secundària; adults;)570 SUR -

TI: Te trueco un cuento. Animación a la lectura e interculturalidad.
Secretaría General Técnica; Subdirección General de Información y Publicaciones; Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (10514) (alumnes; animadors culturals; educació infantil; primària )433 DOM -

CD / CD Rom / DVD

TI: Enfilem les competències. Les competències bàsiques a l'àrea de Llengua.
ICE. UB (10482) (educació infantil; ensenyants; formació permanent; formació de professorat; primària; secundària; )371.03:4 AMB

TI: Te trueco un cuento. Animación a la lectura e interculturalidad.
Secretaría General Técnica; Subdirección General de Información y Publicaciones; Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (10514) (alumnes; animadors culturals; educació infantil; primària )433 DOM

 

 notícies d'interès

- Biblioteques escolars: Un altre plantejament és possible! Jornada de Bibliomèdia L’Hospitalet de Llobregat, 27 de febrer de 2010. Els integrants del grup BBM, pertanyent a la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, organitzen una matinal sobre biblioteques escolars, en la qual ténen cabuda tant les persones que coordinen i dinamitzen les biblioteques escolars, com els /les mestres o qualsevol altra persona que cregui i vulgui potenciar aquests espais dels centres educatius. Més informació.

- 18es Jornades Pedagògiques de l'Anglès del Montsià. Els dies 19 i 20 de febrer, com cada any es portaran a terme les Jornades de l'Anglès al Montsià a l'escola Miquel Granell d'Amposta. A la pàgina Web del CRP podeu trobar tota la informació: Tríptic, Biodates i Inscripció.

- II Jornada d'Educació Infantil Terres de l'Ebre. Projecte de vida, projecte de centre, projecte personal. Dissabte 6 de febrer a la Sala d’actes del Departament d’Educació dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre. Tortosa. Més Informació.

- Viure la poesia a les Aules. Taller de poesia destinat al professorat de primària i secundària, a càrrec de Jordina Biosca, actriu i narradora. 15 i 22 de febrer a les 18h. Biblioteca Comarcal. Amposta.

- VIII Premi Ramon Calvo organitzat per l’Ins. Deltebre
Es convoquen estos dos premis en la doble modalitat : Premi de cartells, dotat amb 300 €; i la modalitat del Premi d’investigació i recerca, que comprèn un 1r premi dotat amb 600 €, i el 2n, amb 400 € (es contemplen dos modalitats diferents). Termini de presentació: 12 de març de 2010. Si necessiteu consultar-ne les bases, us podeu posar en contacte amb l'institut.

- VII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials (UAB)
Aquest cop estaran dedicades a "Les Qüestions Socialment Vives i l'ensenyament de les Ciències Socials, la Geografia i la Història", els dies 25, 26 i 27 de febrer de 2010, a Barcelona.

A la pàgina web (es va construint) trobareu tota la informació disponible i actualitzada, que esperem sigui del vostre interès.
http://jornades.uab.cat/dcs/

- XXVI Premi Valeri Serra de Cultura Popular, organitzat per l’INS. LO PLA D'URGELL - BELLPUIG (URGELL)

És un certamen molt interessant per als departaments de Llengua Catalana i Socials. El termini de presentació acaba el 24 de febrer. Per a més informació, podeu consultar el web del centre: www.ieslopladurgell-bellpuig.cat

- COOPERACIÓ I METODOLOGIES 2.0 PER AL CANVI ( Projecte Espurna)

Salou, 27 de febrer de 2010

Coorganitzada per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Departament d’Educació i la delegació de Tarragona del Col·legi de Doctors i Llicenciats, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la vila, l’Institut Jaume I i l’ICE de la Universitat Rovira i Virgili, tindrà lloc a Salou el dissabte 27 de febrer al matí una Jornada de treball a l’entorn del projecte Espurn@, una aplicació educativa en línia que té com a objectiu posar a disposició del professorat un ampli ventall de recursos i propostes per a treballar amb un alumnat cada cop més divers.
Més informació: http://segonajornadaespurna.wikispaces.com/

Inscripció:www. uab.cat/ice (places limitades). Telf: 93 5811708

- Propostes didàctiques sobre la cultura de la pau: portal PAULA
L'enllaç a l'últim butlletí del portal PAULA, espai web de suport a la tasca educativa de mestres i professorat des de la mirada de la cultura de pau, impulsat des de la Universitat de Barcelona.

Butlletí de novetats en català:
http://www.observatori.org/paula/novetats/1001.php

Aquestes propostes didàctiques s'afegeixen a d'altres editades durant l'últim any sobre esdeveniments amb ressò mediàtic com la  pirateria a Somàlia, la grip nova, la corrupció política, la crisi econòmica, etc.

Més

TICoTACo

- Interessant aplicatiu per a crear documents col·laboratius.

- Wiki amb tota la documentació relativa al projecte eduCAT 1x1 del Programa d’Innovació en Metodologies d’Aprenentatge i Ensenyament (IMAE)
... i el proper full

Pla de convivència: "La coeducació."

Us animem, una vegada més, a participar, enviant les vostres opinions, experiències o bones pràctiques...

 


SE del Montsià,
C/ Mas de Barberans, 31,
43870 Amposta
telf: 977704420
fax: 977704754
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

editorial | la veu de ... | recursos | aportacions | mediateca | notícies | proper full

 

 

 

 


anteriors