Número 155 | Febrer 2010


editorial

El Projecte de Convivència: La coeducació

Tot seguint la línia encetada durant el present curs d’anar desgranant els temes i subtemes que comprenen el desenvolupament del Projecte de Convivència de centre, el present mes el dediquem a aprofundir en el tema de la coeducació amb la finalitat de promoure la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat de diferent gènere. En est sentit, us recordem l’efemèride del 8 de març, el dia internacional de la dona treballadora, com un pretext a l’abast del professorat per fer una èmfasi especial amb la finalitat de tractar el tema de la igualtat efectiva entre hòmens i dones.

Per definició, la coeducació pretén l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere, la integració explícita de la perspectiva de gènere als continguts d’aprenentatge i el respecte per la diversitat de l’alumnat.

Així doncs, la coeducació i el respecte per la diversitat de les diferents opcions sexuals de les persones són elements cabdals per treballar en el respecte i la igualtat. A través del reconeixement, el dret i el respecte a la primera diferència que existix entre xiquets i xiquetes, i nois i noies, s’establixen les relacions d’igualtat i llibertat entre les persones. La coeducació proporciona a l’alumnat i al professorat estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere i transformar-les en relacions més justes i plurals. Relacions igualitàries que puguen representar en un futur proper una autèntica prevenció de les actituds catalogades com a violència de gènere.

Als centres educatius, la perspectiva de gènere cal, partint de la normativa establerta pel Departament d’Educació, incorporar-la a l’acció educativa tot potenciant el reconeixement, la cooperació i el respecte mutu i generant nous i millors models identitaris de masculinitat i feminitat, principis que s’han de reflectir a les programacions d’aula, a les activitats educatives i al projecte educatiu de centre.

Per això, a les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius del present curs, més enllà de l’obligatorietat de treballar el tema dins del Projecte de Convivència, s’especifica clarament que en el desenvolupament del procés educatiu els centres han de garantir prioritàriament, entre altres, les següents actuacions:

En tot est plantejament coeducatiu s’han de contemplar també aquelles intervencions socioeducatives que puguen sensibilitzar tota la comunitat educativa - fent referència explícitament a la implicació de les famílies com a element capdal en la transmissió dels valors de la societat emergent -, en la perspectiva de la igualtat efectiva entre hòmens i dones.


Obrir el concepte de coeducació: els sabers femenins

la veu de ... Núria Solsona i Pairó

La LEC (Llei d'Educació de Catalunya) fixa la coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes, entre els principis rectors del sistema educatiu i els criteris que orienten l'organització pedagògica dels centres.

La coeducació és el nucli central de l'educació, atès que eduquem a nenes i a nens. La primera diferència humana és la de nàixer en un cos del que anomenem dona o en un cos del que anomenem home. Després vindran les diferències que comporta nàixer en una família d'un nivell cultural o un altre, del camp o de la ciutat, originària d'un país o un altre. Però el primer que conforma la nostra identitat i la nostra personalitat és l’atribució de feminitat o masculinitat al nostre cos.

La coeducació abasta tots els aspectes de l’educació: els continguts, els espais i la relació educativa. Entenem que el desenvolupament de la LEC mostrarà l'amplitud de la coeducació, de manera que s'arribi a incloure els sabers de les dones en el desenvolupament curricular. Les estructures socials i els estereotips culturals que la perpetuen, promouen la idea que les dones no hem estat presents en la construcció del coneixement al llarg de la història. Però avui sabem i valorem la presència femenina, en totes les branques del coneixement, un coneixement que pertany al 50% de la humanitat i que no ha estat recollit per les disciplines actuals.

Per a algunes dones, en determinats moments històrics, i fins i tot el sentit de les seves vides ha coincidit amb les preocupacions de determinades tradicions de coneixement, com per exemple, les de las filòsofes, les alquimistes, les enginyeres, les escriptores… Però no totes les dones, ni tots els homes, tenen experiències iguals. Les dones, com a grup social, amb la seva experiència de mares, educadores i mestresses de casa, en la majoria dels casos tenen en comú un sentit de ser i d’actuar com a dones. La majoria de les dones invertim molt més temps i espai que els homes en la família, la casa o les relacions. Basant-nos en la nostra experiència, les dones hem acumulat un saber propi al llarg dels segles; un saber de vida i per a la vida, un saber que s' intercanvia i es comparteix, i que ajuda a créixer. Les dones, amb la seva saviesa, hem contribuït a la supervivència i al progrés de la humanitat.

Els sabers de les dones han estat de dos tipus: Una saviesa, que en algunes ocasions ha coincidit amb el saber oficial, i uns sabers que en la majoria dels casos han circulat al marge, en els àmbits de la vida privada o en àmbits exclusius de les dones.

En el treball competencial a l'aula és imprescindible la mirada coeducativa. Totes les competències tenen una especificitat quan es contemplen des de la coeducació. Potser en les competències personals és més evident, però cal esmicolar-ho en totes.

En la competència d’autonomia i iniciativa personal cal tenir present el reconeixement de les identitats personals cada dia més diverses, intentant posar en dubte la construcció del dualisme masculí- femení, com a element central de la personalitat i la identitat humana. Dins el treball competencial entorn a d'autonomia i iniciativa personal, hem d'incloure la diferència de processos cognitius i estratègies mentals entre nenes i nens que influeixen en el procés d’aprenentatge per tal de treballar l’eliminació dels estereotips sexistes. Uns estereotips, en alguns casos s’han reforçat en contra del que indica una mirada superficial a la realitat educativa. Per últim, dir que l'autonomia personal de nenes i nens passa també pel reconeixement de les habilitats de tenir cura de si mateix i d'altri.

La competència de coneixement i interacció amb el mon físic ha d'incloure una valoració no jerarquitzada dels sabers per tal de sumar els sabres femenins en els diferents àmbits de coneixement. Val la pena no caure en posicions reduccionistes i parlar dels sabers culinaris sense relacionar-los amb la química. El coneixement associat al treball de la llar s’articula entorn a una sèrie de fenòmens que tenen una explicació en la física i la química, presents a la ciència escolar. En la mesura que el coneixement associat al treball de la llar s’organitza fonamentalment entorn al concepte de la cura i la presa de decisions d’algú que s’ocupa de l’educació i el benestar dels altres, aquest aspecte ha d’estar molt clar per portar a terme l’experiència a l’aula, ja que les activitats d’ensenyament dissenyades es basen en l’autoritat científica femenina.

D’altra banda, cal aprofitar la riquesa de les aportacions femenines a totes les àrees de coneixement, a la literatura, a la història i a les ciències. Així podrem generar un nou discurs escolar que valori la importància del coneixement femení. Aquest nou discurs i la seva pràctica subministraran models d’imitació i referència diferents dels que avui són majoritaris en la nostra societat. Sinó estarem davant d'una paradoxa, les noies i les nenes coneixen i saben de dones amb una gran competència personal i professionals que probablement admiren i serveixen de model. Però l’escola la majoria de les vegades presenta l’escola només com a mares. I els nens i els nois, troben en la cultura escolar el paradigma de l’home guerrer i conqueridor, quan sortosament en el nostre entorn va creixent el nombre d’homes que valora la paternitat per tenir cura dels seus fills i filles.

Un aspecte fonamental en la incorporació dels sabers femenins a les aules és el reconeixement de l’autoritat femenina. Aquesta autoritat és reconeguda, a vegades amb sorpresa per les mares de les noies i els nois. I l’alumnat la transmet a la classe mitjançant les seves observacions i textos elaborats. A més, els contextos que recullen els sabers de les dones milloren el rendiment escolar de les noies i dels nois, ja que es treballa en un entorn més concret i immediat, el familiar que afegeix un plus de incentivació emocional a l’aprenentatge, per la associació a experiències agradables i de gaudi.


Núria Solsona i Pairó

Servei de Formació i Desenvolupament del Personal Docent

Departament d'Educació


recursos

Tot seguit us mostrem l'enllaç al recull de recursos disponibles a la nostra mediateca que fan referència concreta a La Coeducació.

"La coeducació " a la Mediateca del CRP del Montsià

Per ampliar informació:
- http://www.xtec.cat/innovacio/coeducacio/aportacions

- Lectures amb motiu del Dia Internacional del la Dona Treballadora. Instituts d'Amposta en col·laboració amb la Biblioteca Comarcal del Montsià d'Amposta .
Fitxa Pdf de l'activitat.

Aquest espai va dirigit als professors i professores dels centres pel tal de donar veu als professionals del nostre entorn més immediat sobre els temes tractats. Podeu enviar la vostra aportació (algun article d'opinió, escrit reflexiu, suggeriment...) o fent-nos arribar experiències de bones pràctiques sobre la temàtica tractada. Podeu fer servir el següent model de fitxa.
La nostra adreça de correu electrònic: crp-montsia@xtec.cat


mediateca

Recull de recursos incorporats a la mediateca del Centre de Recursos del Montsià durant el mes de febrer de 2010.

Totes les novetats: http://www.xtec.cat/crp-montsia/Pagines/novetats.htm

Els recomanats del mes de febrer:

revistes

- Aula de Innovación Educativa, 188. Competencia en comunicación lingüística. Proposta didàctica: Matemáticas a través de los cuentos.
Intercanvi d'experiències: "Competències bàsiques".

- Guix 361. Viure la lectura. Els llibre tresors a compartir. Accions per fomentar una biblioteca escolar de qualitat: de la teoria a la pràctica.
Projecte "Escolta'm". Una experiència de tutoria personalitzada.

- Perspectiva Escolar 340. "Lectura de cinc llegendes del món a la biblioteca".

- Cuadernos de Pedagogía, 397.
Destaquem al Bloque TIC: "Ordenadores en la escuela rural", "Pizarras mágicas en el aula", "Cuando los ordenadores son una herramienta más", "Hacia el Instituto Digital". Dossier: "Los chicos de historia". Entrevista a Josep M. Pou.

- Cuadernos de Pedagogía, 398. Tema del mes: "Alfabetizaciones múltiples". Autoria compartida, videojocs a l'aula, Escribir i pensar: cuadernos, blogs i fotografias...

escrits

TI - Guia d'educació en drets humans. ESO i Batxillerat. Amnistia Internacional Catalunya. Grup d'Educació (10533) (secundària; secundària obligatòria; batxillerat; educació d'adults; ensenyants; alumnes). SI 342.7 GUI

TI - El editorial, el suelto y la crítica. Ministerio de Educación; CIDE (10535) (secundària; educació d'adults; educadors, ensenyants, formació de professorat) SI 070.1(07) PRO

TI - Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l'elaboració d'un projecte de centre. Institut Català de les Dones; Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (10342) (ensenyants; formació de professorat; parvulari; primària; secundària;) SI 396 GUI

CD / CD Rom / DVD

TI: 15 anys de re-evolució. DVD. Comissió de l'agenda llatinoamericana mundial. Produccions Minnim S.C (10538) (primària; secundària; educació extraescolar; ensenyants; professionals de l'educació;) V339 PLA

TI: Homo baby boom. Famílies de lesbianes i gais. DVD. Associació de Famílies lesbianes i Gais - FLG (10536) (secundària obligatòria; batxillerat; formació de professorat; secundària; primària) V301.185.14 BOL

TI: Rusc 2009. Revista Multimèdia d'Innovació Educativa de les Terres de Lleida. CD. Departament d'Educació. Serveis Territorials d'Educació a Lleida. Serveis Educatius; Institut d'Estudis Ilerdencs (10532) (ensenyants; primària; secundària ) CD371.67 RUS

 notícies d'interès

- XIII Jornades Pedagògico-musicals

Els propers 5 i 6 de març es portaran a terme a l'escola Horta Vella de Sant Carles de la Ràpita. Més informació a la web del CRP del Montsià

- Haití: Propostes per a l'aula des de l'educació per a la pau

Des del portal PAULA, han editat una proposta didàctica sobre la situació d'Haití després del terratrèmol, que incideix en la victimització de la seva població com a forma de violència simbòlica, que ‘legitima’ la violència estructural (desigualtat nord-sud) i la violència directa (intervenció militar). Es tracta de reforçar una perspectiva de drets humans sobre aquests esdeveniments, que contribueixin al desenvolupament d’una competència social i ciutadana enfocada cap a la cultura de pau.

Es treballa amb imatges (fotografies) i amb les percepcions de l’alumnat, expressades de forma no verbal, de manera que l’activitat pot ésser desenvolupada per professorat de qualsevol etapa educativa: Primària, E.S.O., Batxillerat, C.F., Universitat i l’Educació de Persones Adultes. Es recorre a l’expressió corporal, però pot aplicar-se mitjançant altres formes d’expressió no verbal (plàstica, visual…) o verbal.

- Premi escoles verdes 2010

El Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010, vol reconèixer iniciatives d’educació per a la sostenibilitat en les categories següents:

  1. En reconeixement a una trajectòria de millora continuada en el procés d'ambientalització integral del centre i en la implicació en la millora del seu entorn.

  2. En reconeixement a una actuació singular que reculli el màxim de contextos d'acció que promou el programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya: la participació de tota la comunitat educativa, la gestió ambiental del centre, el currículum i la difusió i la implicació vers l'entorn i que promoguin el treball en xarxa entre centres. L’actuació singular pot ser sobre dos àmbits temàtics diferents:
    • Actuacions que afavoreixin un coneixement de la biodiversitat de l’entorn proper així com la implicació del centre en la conservació i millora d’aquesta.
    • Experiències innovadores en la prevenció i/o reciclatge de residus tant a l’àmbit escolar, familiar com local.
    Des del Servei Educatiu del montsià us convidema presentar la vostra candidatura, com més prompte millor.

- Concurs de vídeos Enginycat

Enginycat és un programa multidisciplinari d’impuls a la innovació tecnològica que neix per iniciativa del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, a través del Comissionat per a Universitats i Recerca, i s’executa tècnicament a través de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Ho podeu trobar a www.enginycat.cat .
El passat novembre Enginycat va decidir obrir un concurs de vídeos anomenat "I love Enginyeria" amb l'objectiu de trobar vídeos enginyosos i divertits que expliquessin als estudiants de secundària "què fa un enginyer". Finalment, el període d'enviament de vídeos s'ha acabat i ens plau  presentar 15 vídeos realitzats per col·lectius molt diferents (estudiants de secundària, estudiants universitaris i enginyers).

Us convidem que els exploreu amb els alumnes del vostre centre i els podeu trobar agrupats tots a : http://www.enginycat.cat/canalnoticies_noticia_detalle.php?noticias_id=39 , també podeu votar a l'enquesta habilitada a la "home" per el vostre vídeo favorit. Cal tenir en compte que l'enquesta funciona de tal manera que un vot equival a una IP. El període de votacions s'acabarà el dia 12 de març a les 12 de la nit. El professorat podeu aprofitar-los també per il.lustrar les vostres matèries.

- Treball sobre valors

Us convidem a visitar una pàgina web que tracta el tema dels valors des d’una aproximació didàctica. www.amnistiacatalunya.org/edu/cat

ha estat notícia ...

- Àngela Buj publica un llibre en què relaciona la parla de Benassal i Alcanar . L'escriptora inclou a "Notes lexicogràfiques sobre el petit vocabulari de Benassal de Carles Salvador i Gimeno", una anàlisi lingüística amb referències a la parla d'Alcanar i un annex epistolar inèdit, amb les cartes que s'intercanviaven el lingüista Joan Coromines i el gramàtic Carles Salvador.

- La conferència. ‘Construïm nous refugis: Facilitem la interculturalitat des de la biblioteca’, a càrrec d’Àlex Cosials, el passat 28 de gener de 2010, a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d’Amposta. Activitat emmarcada dins la programació del Club de Lectura Juvenil d’Amposta.

 

TICoTACo

- Wiki amb tota la documentació relativa al projecte eduCAT 1x1 del Programa d’Innovació en Metodologies d’Aprenentatge i Ensenyament (IMAE). Mantenim l'enllaç perquè el tingueu a mà i estar al corrent de les darreres novetats del projecte.

- Destaquem aquest web DiversiTAC, perquè ofereix materials educatius oberts a tothom, especialment a alumnat d’educació secundària, que pretenen treballar de forma col·laborativa tres eixos principals: Educació en valors per a la ciutadania crítica i intercultural, Educació en comunicació i, Educació per mitjà de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement. Interessantíssim!
... i el proper full

Pla de convivència: "La competència social "

Us animem, una vegada més, a participar, enviant les vostres opinions, experiències o bones pràctiques...


SE del Montsià,
C/ Mas de Barberans, 31,
43870 Amposta
telf: 977704420
fax: 977704754
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

editorial | la veu de ... | recursos | aportacions | mediateca | notícies | proper full

 

 

 

 


anteriors