Badia del Vallès (08214)
Llars    
EEI Mainada (08047959) Av. de Burgos, 5 93 718 21 08
EEI La Llavor (08047947) Av. Via de la Plata, 13 93 718 27 64
Educació Infantil i Primària    
Escola La Jota (08028928) Bètica, s/n

93 718 37 58

Escola La Muñeira (08028931) Av. Via de la Plata, s/n 93 729 15 80
Escola La Sardana (08028941)

Bètica, s/n

93 718 34 02

Escola Las Seguidillas (08028916) Av. Via de la Plata, s/n 93 729 01 88
Educació Secundària    
INS Badia (08042342) Mallorca, s/n 93 718 75 06
INS Federica Montseny (08034035) Oporto, s/n 93 718 51 14
Altres    
Escola d'adults Costa Blava s/n 93 729 21 44
Barberà del Vallès (08210)
Llars
EEI Rodona (08046244) Nemesi Valls, 35 93 719 08 01
EEI Rondalla (08065147) Rda.de l'Est, s/n 93.718.68.55
EEI Xerinola (08046256) Pl. Gaudí, s/n 93 718 06 04
EEI El Bosquet (08070313) Josep Maria de Sagarra, 20 93 729 71 89
EEI La Baldufa (08070386) Ronda de l'Oest, 111 93 729 84 18
EEI La Blava (08070362) Pasatge Can Gili, 26 93 729 28 35
Iris (08058192) Privat Via Sant Oleguer, 17-19 baixos 93 729 17 35
El Petit Kiwi (08065639) Privat Ctra Barcelona, 105 baixos 93 719 08 83
Educació Infantil i Primària
Escola Can Llobet (08028254) Ptge. Dr. Moragas, 243 93 718 08 16
Escola Can Serra (08033602) Abat Oliba, 17 93 718 56 54
Escola del Bosc (08041210) Josep M. de Sagarra, 20 93 718 94 53
Escola Elisa Badia (08028229) Rda. de l'Est, s/n 93 718 06 58
Ronda Santa Maria, 225 93 729 82 02
Escola Pablo Picasso (08039641) Rda. Pau Vila, s/n 93 718 45 90
Escola Marta Mata Rda. de l'Est, s/n 675.786.034
Educació Secundària
INS La Romànica (08035349) Rda. Santa Maria, núm. 310 93 718 26 54
INS Can Planas (08045562) Josep Mª de Sagarra, s/n 93 729 05 41
Altres
Fundació Barberà Promoció Torre d'en Gorg, 40 93 719 28 37
Escola d'Adults
Nemesi Valls, 35 93 718 58 18
Escola Municipal de Música Nemesi Valls, 35 93 7297 171