Articles


Hablar de la muerte a los niños ayuda a que la comprendan. (Alaitz Gajate)
  Afrontar la mort d'una persona molt volguda. (Fundació Eroski)
  Acompanyament a la mort i la pèrdua. (Creu Roja)
  El duelo: una expresión saludable del dolor (Gisele Luján)
  Tot parlant de la mort amb els infants (Concepció Poch- Fundació Pere Tarrés)