Fonts d'informació
Ens ha arribat....

Mozart! 250 anys del seu naixement... amb Kid Pix

__(CEIP Miguel Hernández)
Per què Kid Pix?
  • El Kid Pix és un programa molt fàcil d’usar
  • Ofereix un ampli ventall d'activitats tant per a usuaris principiants com pels avançats
  • Permet consultar i presentar col·lectivament a classe els esquemes i treballs elaborats pels mestres i els alumnes
  • Possibilita que les classes siguin més atractives facilitant als alumnes el seguiment de les explicacions del mestre. Els alumnes solen estar més atents i motivats.
  • Els alumnes poden veure a l’aula materials que estan a la xarxa i que després podran revisar detalladament a casa.
Alguns documents de referència a tenir en compte:
Article. "Tota la classe a treballar amb el Kid Pix
Més propostes per treballar amb el Kid Pix:.
És Nadal: fem felicitacions
L'hivern
 
 
Webs on trobar idees
 
 
 
 
 
 
Centre de Recursos Pedagògics de Badalona