TIC i MatesFonts d'informació
 
Valoracions
 
Algunes idees respecte les TIC:
  • Utilitzar les TIC no hauria de portar a la duplicitat de les activitats: cal fer un procés de selecció de quins són els continguts més adequats per a cada unitat de programació.
  • La introducció d'activitats convé que sigui progressiva, però efectiva i de qualitat.
  • S'ha de tenir en compte quin contacte té l'alumne amb les TIC en el decurs dels seu horari personal, i no només des de la perspectiva del professorat.
  • La progressiva incorporació d'equipaments informàtics en xarxa a les diferents aules del centre trenquen amb la limitació de l'horari de l'aula d'informàtica. S'estan establint nous espais i moments per a la utilització de les TIC: pissarra digital, racó d'aula...
Alguns documents de referència a tenir en compte:
Aquesta pàgina està pensada per col·laborar en la cerca i utilització de recursos TIC, i facilitar les presentacions TIC en centre iniciades el curs 2005/2006. Per això ens agradaria conèixer la teva opinió sobre el tema, saber quins recursos TIC són els que et donen millor resultat...
 
Vídeos de la XTEC
Activitats Jclic actualitzades
Secció de la XTEC amb recursos per àrees
Portal educatiu edu365
Selecció de recursos educatius i de lleure
RekenWeb Games
Programa per descarregar
Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa
Activitats basades en recursos a internet
Presentació de recursos TIC de socials
Formació en Tecnologies de la Informació. Seminaris
Amb diferents criteris de classificació
Novetats a l'XTEC, fòrums, atenció a l'usuari, cop d'ull al món..
Novetats mensuals al teu correu electrònic i també al web de la XTEC
Centre de Recursos Pedagògics de Badalona