A la portada de "EL TARLÀ"
   
     
 

Una mica d'història

La Revista de l'Escola Pública de Girona va néixer a partir del projecte de Joan Corney i Dolors Reig, i es va materialitzar gràcies a la voluntat d'un col·lectiu i a la col·laboració d'unes institucions: Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, ICE de la Universitat Autónoma, primer, i de la Universitat de Girona, després, i Delegació Territorial del Departament d'Educació, a través del Centre de Recursos Pedagògics del Gironès.

Els dos grans objectius eren i són:

  • des del punt de vista lingüístic, consolidar la llengua catalana en la seva vessant comunicativa mitjançant el treball periodístic que suposa el fer una revista;
  • des del punt de vista social, fomentar el coneixement i les relacions entre els i les escolars dels diferents barris de la ciutat, no solament a través del treball en equip dels nens i nenes "redactors" sinó també amb l'apropament a les escoles de la ciutat.

El 7 de juny de 1988 sortia a la llum pública El Tarlà, acabava de néixer la Revista de l'Escola Pública de Girona. Tot just al cap de dos anys el projecte es convertia en una realitat: la Revista.
En el primer editorial que duia per nom Salutació, s'explicava que l'alumnat havia triat aquest nom perquè "El Tarlà és un personatge molt nostre i prou significatiu de la tradició gironina". En la mateixa Salutació es deia que es pretenia fer de El Tarlà "una revista de debó, és a dir, una revista amb seccions fixes i amb un contingut ben atractiu per a tots" i que arribés "amb una mica més de freqüència". I es va aconseguir: les seccions, que en el segon exemplar es van crear, s'han consolidat i a partir del tercer any ja van ser dues les cites anuals amb els i les nostres lectors. El logo es va escollir a partir d'un concurs, el guanyador va se Marc Morales de l'Annexa.

Contingut

Les seccions fixes de la revista són: IL·LUSTRACIONS, NOTÍCIES, EDITORIAL, ESCOLES, BARRIS, ENTREVISTA, RACÓ LlTERARI, RETALLS i BÚSTIA, ENTRETENIMENTS i EL TEMA.
D'aquestes només en dues no hi ha participació directa de l'alumnat: Notícies que es fa des de la coordinació amb "notícies" provinents de l'Ajuntament, d'Educació, de la Diputació o d'altres institucions que han fet o fan alguna activitat per a l'alumnat i l'Editorial que surt del recull d'idees que aporta el professorat durant el període d'elaboració.
Quant a la resta, l'alumnat s'agrupa entom aquestes seccions, intentant que no hi hagi més d'un alumne de la mateixa escola a cada secció.

Funcionament

Cada setembre es fa una reunió general amb el professorat a la seu del Centre de Recursos Pedagógics del Gironès. S'hi convida totes les escoles públiques de la ciutat de manera que cada curs hi ha la possibilitat d'incorporar-se a El Tarlà, això fa que el nombre d'escoles participants variï d'un curs a l'altre.
Les sessions de treball de tot l'equip -alumnes i mestres- cada dos o tres setmanes, es fan els divendres al migdia, en alguna de les escoles participants.
Es fan dues revistes per curs escolar: la del mes de gener és el resultat del treball de tot el primer trimestre, i la del juny, respon a l'activitat deIs mesos de febrer a maig.
La primera sessió de l'alumnat s'inicia amb una dinàmica de presentació que ella mateixa porta cap a la formació de les diferents seccions.
Cada secció té un o dos mestres i un alumne/a responsables.
Al final del període -desembre i maig- es una darrera reunió, només de mestres, per verificar que tots els centres han presentat, com a mínim, un treball, que els treballs tenen totes les dades que s'especifiquen en el Llibre d'Estil, i després una altra reunió per a fer la compaginació.