I n s t a l · l a c i o n s
 
 
Situació
 
    La nostra SES està situada a la sortida de Camprodon, direcció Molló, prop de la zona esportiva de la vila.
       
 
Vistes generals del centre
 
 
 


Pati de Cavallera


Pati de la font

 


Pati de la font


Pati de Cavallera
 
 
 

Vista de les noves aules

La font
 
 
 

La font

Passadissos
 
 
 

Aula de tecnologia

Audiovisuals-música
 
 
 

Vista del porxo i la pista de futbol

Vista dels passadis i la pista de bàsquet