O r g a n i t z a c i ó
 
Curs 2009/10
 
 
   
 

Equip directiu

Direcció
 
Cap d'Estudis
 
 
Secretari
   
COORDINACIONS:
   

 

 

Coordinador tutories

   

 

 
 

Coordinador activitats i serveis escolars

     
   

 

 

Coordinador Informàtica

   

 

 
 

Coordinador riscos laborals i evacuació

     
   

 

 

Coordinadora llengua, interculturalitat i cohesió social (CLIC)

   

 

   

 

COMISSIONS:
 

 

 

Comissió de diversitat

     
 
 

Comissió de medi ambient

     
 
 

Comissió pedagògica

 
   
     
 
 
 
 

Caps de departament

 
  Departament de ciències experimentals
       
  Departament de metemàtiques i tecnologia
       
  Departament de ciències socials
       
  Departament de llengües
       
  Departament de llengües estrangeres
       
  Departament d'expressió
       
 
 
 
 
Cursos - Àrees - Professorat
 

1r d'ESO (Tutors: Gaspar Vila i Carme Aumatell)

 
Àrees
Professorat
Llengua catalana  
Llengua castellana  
1a. Llengua estrangera (anglès)  
2a. Llengua estrangera (francès)  
Matemàtiques  
Ciències naturals  
Ciències socials  
Educació física  
Tecnologia  
Música  
Religió catòlica  
2a. llengua estrangera: francès  
Matèries optatives i alternatives.  
 
2n d'ESO (Tutors: Maria Boada i Lídia Cortada)
 
Àrees
Professorat
Llengua catalana  
Llengua castellana  
1a. Llengua estrangera (anglès)  
2a. Llengua estrangera (francès)  
Matemàtiques  
Ciències naturals  
Ciències socials  
Educació física  
Tecnologia  
Visual i plàstica  
Religió catòlica  
Matèries optatives i alternatives.  
 

3r d'ESO (Tutors: Raül Massanella i Marta Bayer)

 
Àrees
Professorat
Llengua catalana  
Llengua castellana  
1a. Llengua estrangera (anglès)  
2a. Llengua estrangera (francès)  
Matemàtiques  
Ciències naturals  
Ciències socials  
Educació física  
Tecnologia  
Música  
Visual i plàstica  
Religió catòlica  
Educació per a la ciutadania  
Matèries optatives i alternatives.  
 

4t d'ESO (Tutor:Laura M. Coria i Xavier Vila)

 
Àrees
Professorat
Llengua catalana  
Llengua castellana  
1a. Llengua estrangera (anglès)  
2a. Llengua estrangera (francès)  
Matemàtiques  
Física i Química  
Ciències socials  
Educació física  
Tecnologia  
Visual i plàstica  
Projecte de recerca  
Biologia i Geologia  
Religió catòlica  
Música  
Alternatives a la religió  
 
 
Alumnes delegats i sots-delegats de curs
 
 
1r
d'ESO
 
2n A
d'ESO
2n B
d'ESO
 
3r
d'ESO
 
4t A
d'ESO
 
4t B
d'ESO
 
     
  Consell Escolar
 
 
President
 
Cap d'estudis
 
Secretari
 
Representants del claustre
 
Representant dels pares
 
Representant de l'AMPA
 
Representant personal no docent
 
Representants dels alumnes

Representat de l'Ajuntament
 
   
  Comissió econòmica:  
  Comissió de convivència :