S e r v e i s
 
 
Menjador
       
   
 • Poden fer ús d'aquest servei tots els alumnes del Centre que ho desitgin.
 • Pels alumnes de transport (tant del municipi com de la zona escolar) aquest servei és gratuït.
 • Existeix un equip de monitors que es fan càrrec d'acompanyar als nens i nenes des del propi Centre al CEIP "Dr. Robert", centre que ens ofereix aquest servei. També s'encarreguen de vetllar per l'adquisició i millora d'hàbits en aquest espai.

 
 
Transport
       
   
 • Pels alumnes de la zona (Zer "La Vall del Ter"), existeix un servei de transport entre el Centre i els diferents punts d'origen. Aquest servei és gratuït.

 

.
Mapa escolar de la vall

 
 
 
 

Mapa interactiu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca
       
   
 • El Centre ofereix aquest servei perquè els alumnes puguin fer els seus préstecs i intercanvis de llibres.
 • Disposa de la premsa diària: La Vanguardia, El Punt, Diari de Girona i l'Avui.
 • Els alumnes podran fer us d'aquest espai durant les hores d'esbarjo i les que l'equip docent cregui convenient.
 • També poden disposar dels ordinadors propis d'aquest espai i de la connexió a internet.
 
Aula informàtica
       
   
 • El Centre disposa d'una aula informàtica que els alumnes poden utilitzar pel desenvolupament de les seves activitats (treballs, recerques a internet, escàner...), sempre sota la supervisió i direcció del professorat.
 
 
Orientació escolar i professional
       
   
 • Pels alumnes de 4t d'ESO, al llarg del curs, es realitzaran tot un seguit d'activitats, que portarà a terme l'equip del centre juntament amb l'EAP, amb la finalitat de orientar a cada alumne/a amb mires al seu futur acadèmic i professional. Això es materialitza dins el crèdit de síntesi.
 • També s'ofereix un crèdit variable d'orientació escolar-professional on l'alumne, per mitjà de proves i qüestionaris, podrà conèixer les seves aptituds i capacitats i així poder decidir amb més encert el seu futur acadèmic.
 
 
E. A. P.
       
   
 • Els Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) són serveis educatius del Departament d'Ensenyament que donen suport al professorat dels centres docents per tal d'oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l'alumnat, especialment aquell que presenta disminucions o més dificultats en el procés d'aprenentatge, i les seves famílies.
 
Compra de llibres i material escolar.
       
   
 • El curs passat, i seguint les directrius del Departament d'Educació, s'ha dut a terme la diada del llibre de text usat; una manera de reutilitzar els llibres de text i abaratir el seu import. A més, se'ns ha concedit una subvenció de 4500 € del Programa cooperatiu per al foment de la reutilització dels llibres de text i material complementari.

  Aquest curs la subvenció del Programa cooperatiu de llibres de text s'ha utilitzat per adquirir els llibres de text de 1r i 3r per totes aquelles famílies que s'hi han volgut acollir.

 
 
Taquilles.
       
   
 • L'Associació de mares i pares gestiona el lloguer de taquilles per a l'alumnat que vulgui i, per tant, només podran disposar-ne els seus socis. Cal sol·licitar-la a secretaria. El seu import és de 10 € / any. Si en finalitzar el curs, es retorna la clau se li abonarà 5 €.

 
Pla experimental "Esport a l' Escola".
       
   
 • Aquest curs continuarem en aquest Pla. Els departaments d'Educació i la Secretaria General de l'Esport impulsen el Pla Experimental "Esport a l'Escola" que pretén incrementar la participació dels joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables. La coordinadora és el professor d'Educació Física, Lluís Prat.

 
Programa de "Salut a l'Escola".
       
   
 • El Departament d'Educació dota els instituts d'un servei educatiu per a complementar la tasca formativa a l'entorn de l'educació per a la salut. Així comptem amb la presència d'una infermera unes hores a la setmana per a assessorar el professorat i atendre els alumnes que els calgui o que ho demanin.

 
L' orquestra de la SES
       
   
 • L' orquestra de la SES vol ser un espai obert i participatiu que fomenti l'expressió musical i per extensió, l' expressió artística a través d'una constant interacció de treball i gaudi musical.
  Cal entendre l'Orquestra com un òrgan autònom, vinculat a la SES Germans Vila-Riera de Camprodon. Això significa que la seva activitat no interferirà en el funcionament ordinari del propi centre.
  Per aquest motiu, la seva activitat es realitzarà sempre fora de l' horari lectiu i des d' aquest punt de vista, l'hem d'entendre com una activitat extraescolar.

 
Activitats Extraescolars
       
   
 • L'AMPA s'encarrega d'organitzar una serie d'activitats extraescolars, com ara: mecanografia, bàsquet i teatre.

 
Taller d'estudi observat.
       
   
 • Per dur a terme aquest taller, es realitzen 4 sessions setmanals distribuïdes de la següent manera: dilluns i dijous de 17:00 a 18:00 h i dimarts de 13:00 a 14:00 h i de 17:00 a 18:00 h.