Un projecte audiovisual de música i cinema: Hansel i Grethel
índex
Lourdes Valls. CEIP Ruiz Giménez, Palamós.
Nivell:CI Ed.Primària
Camps: imatge en moviment, llenguatge audiovisual, so, vídeo
Àrees relacionades: Educació musical, Coneixement del medi natural, Llengua
Programari: Studio
Maquinari: càmera de vídeo, ordinador, micròfon
Entorn: Activitat d'aula
 

Objectiu final del projecte:

 • Elaboració d’una pel·lícula

Propostes d’activitats a realitzar:

a) Àrees d’expressió lingüística:

 • Elaboració d’un guió escrit per poder treballar un qüestionari sobre què sabem del conte a treballar de “Hansel i Gretel”
 • Organització de petits grups de treball on cada un dels membres del grup té un paper a fer:
  • Un director cinematogràfic
  • Un càmera
  • Un tècnic de llum
  • Un tècnic de so
  • Un artista
 • Explicació del conte
 • Treball d’expressió oral per comentar el conte
 • Treball d’expressió escrita sobre el conte explicat (comprensió lectora)
 • Dramatització del conte

b) Àrea d’Educació Musical:

 • Explicació del conte musical
 • Coneixement del compositor
 • Audició i visualització de petits fragments en DVD

Com utilitzar les MAV:

Des de l’inici del projecte el/la mestra enregistrarà el plantejament de l’activitat als alumnes amb càmera de vídeo (càmera 2)

Durant les sessions de treball es faran petits enregistraments amb la càmera col·locada sobre trípode immòbil fent una captura general del grup.

Treball pròpiament de presa d’imatges per l’elaboració de la pel·lícula:

 • Cada equip de treball d’alumnes tindrà la seva tasca a fer
 • El director és qui haurà de dirigir a qui li toca en cada moment fer alguna cosa
 • El tècnic de llum decidirà la il·luminació de cada presa
 • El tècnic de so s’encarregarà de l’equip consistent en micròfon i amplificador amb so dirigit a la càmera per a reforçar la veu del que parla
 • El càmera serà l’encarregat de la gravació
 • L’actor interpretarà el paper que li ha tocat representar

Un cop realitzat el projecte, hem recollit com ho hem fet:

 • Primer, a l’aula d’educació Musical hem fet una recerca-aportació d’informació sobre el compositor de l’obra “Hansel & Grethel” en òpera.
 • Un cop aportada la informació pels alumnes, hem fet un buidatge oral que jo, com a mestra, l’he reflectit en un document escrit a manera de fitxa de treball.
 • En una sessió dins l’àrea de llengua catalana, amb els corresponents tutors, s’ha treballat l’argument del conte, treballant per tant la lectura, la comprensió lectora, l’expressió oral i la interpretació-dramatització.
 • En una tercera sessió a l’aula de Música, treballaríem l’obra musical a partir d’esquetxos en vídeo de l’òpera que veuríem a Cornellà
 • En una altra sessió de l’àrea d’educació Musical constituem grups de cinc alumnes, on cada un d’ells tenia una tasca a realitzar dins el seu equip:tècnic de so, tècnic de llum, càmera, director, actor.
 • Cada un d’ells desenvolupava la seva tasca i jo, amb una segona càmera gravava el treball d’equip.
 • El guió que interpretaria l’actor l’hem elaborat entre tots a classe de llengua catalana amb el/la tutor/a.

El treball es completava amb la visita a l’Auditori de Cornellà on vam poder veure l’òpera de Hansel &Grethel. Aquesta visita també formava part del projecte audiovisual.

Un cop hem realitzat totes les preses de cada acte, (n’hem fet dues o tres de cada escena) i recollit la gravació de la sortida a l’Auditori,la tasca passava a ser de la mestra de música – audiovisual ,com a realitzadora del projecte.

El programa informàtic emprat ha estat “Pinnacle, Studio 8”.

El projecte audiovisual realitzat ha constat de tres parts:

 • el treball a l’aula d’educació Musical
 • la sortida a l’Auditori de Cornellà a veure l’òpera de “Hansel & Grethel”
 • la composició de la “pel·lícula” realitzada pels alumnes
 • un recull de les preses falses
 • unes preses des de la segona càmera per veure com s’ha realitzat

Conclusió:

 Què han après els alumnes amb aquest projecte?

 • Primerament que els recursos audiovisuals estan al seu abast
 • Que d’una simple sortida se’n pot extreure una gran quantitat de continguts d’aprenentatge que poden arribar a comprendre moltes àrees curriculars
 • Des del punt de vista musical, han après qui és el compositor, han assistit per primera vegada a un espectacle operístic, i han incorporat moviment i instruments de percussió sobre fragments de l’òpera.
 • Des de l’àrea de Llengua catalana, han treballat la lectura, comprensió lectora i expressió escrita i oral.
 • Des de l’àrea de Medi han gaudit del coneixement del municipi de Cornellà
 • Des de l’àrea de les TIC, han treballat conceptes propis de la càmera de vídeo: pla general, mig pla i primer pla;moviments de travelling, picat i contra-picat.
 • Des de l’àmbit d’actituds, valors i normes, s’ha fomentat el treball en equip, valorant l’aportació de treball de cadascun dels components del grup.

Cal dir, finalment, que els alumnes han gaudit d’un treball que ha tingut una temporalització més llarga de la que en un principi s’havia previst. La raó és la repetició de preses de gravació, la qual cosa ha suposat per a ells una millora del treball realitzat.Per primera vegada han tingut en les seves mans una càmera de vídeo i han pogut realitzar un treball seriós amb els recursos propis d’una composició cinematogràfica.

Es valora molt positivament aquest projecte des de les àrees d’Educació Musical, Informàtica – TIC audiovisuals, i Llengua catalana.

A continuació podeu veure un reportatge en vídeo de tota l'experiència:

 
 
Centre de Recursos Pedagògics del Baix Empordà, abril de 2007