Audiovisuals
índex
Anna Vilallonga, Maribel Yago. CEIP Carrilet, Palafrugell.
Nivell: CI Ed.Primària, CM Ed.Primària
Camps: fotografia, imatge fixa, imatge seqüenciada, presentació multimèdia, llenguatge audiovisual
Àrees relacionades: Eix transversal
Programari: MSPowerPoint, Paint Shop Pro, Studio
Maquinari: càmera de fotografiar, càmera de vídeo, ordinador, canó de vídeo
Entorn: Sisena hora
 

Sota el nom d’AUDIOVISUALS ens hem plantejat iniciar la mainada de Primària en l’experimentació d’aparells del centre ( MAVICA i càmara de vídeo) i en l’ús de noves tecnologies aplicades al món de la imatge digital.

L’arribada de la 6a hora al centre ens ha facilitat poder integrar en el currículum l’eix transversal d’Educació Audiovisual.

S’ha treballat dues sessions setmanals al llarg d’un trimestre. El fet de ser dues mestres ens ha possibilitat poder partir grups. Una ha treballat la imatge fixa amb la MAVICA i l’altra la imatge en moviment amb la càmara de vídeo.

L’objectiu principal proposat era:

 • Mostrar curiositat per experimentar amb la càmara de fotos MAVICA i la càmara de vídeo.
 • Respectar els aparells utilitzats (MAVICA, càmara de vídeo, ordinador portàtil, projector, pantalla, ...)
 • Desenvolupar més capacitat d’observació de l’entorn més proper.

Els continguts treballats amb la imatge fixa han estat:

 • Experimentació amb la MAVICA.
 • Pla general, pla de detall.
 • Ús de noves tecnologies.
 • Introducció al Power-Point.
 • Elaboració conjunta d’una presentació amb les fotografies.

Els continguts treballats amb la imatge en moviment han estat:

 • Pas d’imatge fixa a imatge en moviment.
 • Coneixement de les parts de la càmara i les seves funcions.
 • Realització de trucs senzills, utilitzant la discontinuïtat en el temps de filmació, la selecció d’enquadrament o la posició de la càmara.
 • Diferenciació de la realitat de la ficció.
 • Diferents tipus de plans: primer pla, pla mitjà i pla general. Utilització de cadascun d’ells en una creació audiovisual.
 • Creació de petites filmacions.

En aquest exemple podeu veure la presentació en Power Point Endevina, endevineta. Si voleu veure una altra presentació, Les fotos dels Satèl·lits, cliqueu aquí.

 
 
Centre de Recursos Pedagògics del Baix Empordà, abril de 2007