Una altra cosa
índex
Josep-Càndid Miró , CEIP Saus-Camallera, Saus-Camallera
Nivell educatiu: CM Ed.Primària
Camps: fotografia, imatge seqüenciada, llenguatge audiovisual
Àrees relacionades: Ciències socials, Eix transversal
Programari: Paint Shop Pro, Studio
Maquinari: altaveus, ordinador, escàner,micròfon
Entorn: Taller, Activitat d'aula
 

Els alumnes de 3r i 4t de Primària del CEIP Saus-Camallera (actualment CEIP Terraprims) van estar treballant el tema "ser diferent"a l'aula, amb l'encàrrec de fer una presentació per a la resta d'alumnes en una assemblea de centre. Fruit d'aquell treball en van sortir dues produccions audiovisuals, una de vídeo anomenada "Tots som diferents" protagonitzada pels mateixos alumnes, i una altra sobre un conte titulat "Una altra cosa" publicat en llibre, que va agradar molt els alumnes.
Un cop llegit el conte i debatre quina mena de presentació se'n podia fer, es decidí d'escanejar les pàgines del llibre i triar quin text acompanyaria cada imatge. Cas d'haver-hi molt de text per a una sola imatge es veia si era convenient de convertir la imatge original en més d'una imatge (requadrant-la, amb plans de detall...) i si hi havia imatges sense text pensar si calia posar-ne o no, valorant si la imatge ja donava prou informació sense necessitat de cap altra explicació.
Havent escanejat les imatges del llibre (ho van fer els alumnes de 4t) es van seqüenciar amb ajut del programa Studio 8, i es va anar posant el so (el text llegit) directament amb el programa. Tots els alumnes van anar llegint un fragment de text, normalment relacionat amb una imatge.
En un principi s'havia acordat d'afegir-hi també efectes de so i una música de fons, però el procés de realització d'aquest projecte i de l'altre ("Tots som diferents") va resultar prou laboriós com per no complicar-ho més.
El resultat és un vídeo fet amb imatge fixa que explica el conte.

 
 
Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Empordà, febrer de 2007