Els fruits de la tardor
índex
Ana Garcia CEIP Pirineu Campdevànol
Nivell educatiu: Ed.Infantil
Camps: fotografia, imatge en moviment, imatge seqüenciada, llenguatge audiovisual, vídeo, presentació multimèdia, Internet, publicació en WEB
Àrees relacionades: Descoberta de l'entorn
Programari: Paint Shop Pro, ACDSee, Dreamweaver, Flash, Studio
Maquinari: càmera de fotografiar, càmera de vídeo, enregistrador CD/DVD, ordinador, canó de vídeo
Entorn: Taller
 

Els fruits de la tardor
Dins del projecte de centre de Coneixement de l'entorn de Campdevànol, els nens i nenes d'Educació Infantil realitzen diverses sortides per aconseguir l'objectiu d'arrelament al poble.
L'objectiu principal d'aquesta sortida era impregnar els alumnes dels colors i les olors que ens ofereix el paisatge proper de Campdevànol, a la tardor.
El desenvolupament de l'activitat es basa en una caminada
a Fontetes, amb esmorzar inclòs, on es treballen els aspectes de la tardor i es recullen mostres per a estudiar-les després a l'aula.
Les Fontetes és un indret proper al poble on per la Festa Major s'hi fa una berenar popular.
Un cop a les Fontetes els nens i les nenes van recollir: pinyes, pinassa, bolets, glans, fulles...Amb tot el material que varen recollir, varen fer una exposició a l'aula amb el nom de cada cosa. També es va fer un mural amb plats pintats amb els colors de la tardor i a cada plat hi van enganxar fruits de la tardor.
Abans, durant i desprès de la sortida es va treballar el comportament que havien de tenir els alumnes envers la natura: no deixar deixalles al bosc, respectar l'entorn, no destruir els bolets dolents,..
Durant la descoberta de l'entorn, es varen fer fotografies i una filmació que després a l'aula vàrem seleccionar. Amb l'Studio vam editar la pel.lícula dels fruits de la tardor. També vàrem aprendre a rebaixar el pes de les fotografies, amb el Paint Shop Pro, per poder-les penjar a la web.

 
 
Centre de Recursos Pedagògics del Ripollès, gener de 2007