5. Inserció FlashPaper en WEB
1 2 3 4 5 6
5.2 Organització de la informació. Descàrrega de la plantilla.
 • Creeu dues carpetes per elaborar aquesta proposta. Una servirà per posar-hi tot el material necessari; l'altra, per posar-hi el material ja elaborat. Per exemple, (material necessari) i(material ja elaborat).
 • Descarregueu el fitxer plan-p5.zip. Descomprimiu els fitxers dins la carpeta de material ja elaborat.

 • Comproveu que conté quatre fitxers comprimits:
  • logo.jpg (el logo de les sortides)
  • index.htm (el fitxer htm de base)
  • copyleft.gif (el símbol de copyleft)
  • fons.jpg (el fons de totes les pàgines amb la motxilla)
  • proposta.gif (la imatge "proposta de treball")

 • Descarregueu el fitxer plan-p5b.zip. Descomprimiu els fitxers dins la carpeta de material necessari.
 • Comproveu que conté el fitxer triptic.dot.

 
, març de 2007