5. Inserció FlashPaper en WEB
1 2 3 4 5 6
5.4 L'edició del tríptic.

Obriu la carpeta feu doble clic a la plantilla triptic.dot automàticament s'obrirà un document de word on hi trobareu els quadres de text i els estils ja definits.

Aquesta plantilla està formada per dues pàgines. Un cop heu imprès el tríptic està pensat de tal manera que es llegeixi en els egüent ordre:

 • Portada (imatge i nom de l'indret i títol del "treball")
 • Pàgines 1 i 2, (les que es veuen al obrir el tríptic) formant un primer bloc de contingut (en el model és l'arquitectura)
 • Pàgines 3 i 4 formant un segon bloc de contingut (en el model és "volem destacar")
 • Contraportada, fitxa del lloc (informació general, accés i autoria)

Els quadres de text de les pàgines 1 a 4 estan enllaçats entre ells de manera que el text que introduïm en el primer seguirà cap al segon i així successivament.

Els quadres de text de la portada i la contraportada són independents ja que formen un tot per ells mateixos.

Procés:

 • Seleccioneu la paraula "Indret" i substitui-la pel nom del vostre indret.

 • Elimineu la imatge de la potada i poseu la que heu preparat vosaltres.
 • Seleccioneu el títol del treball i poseu-li el vostre títol.

 • Substituiu els textos "dades d'interès general" i "dades d'interès general (continuació)" per les del vostre indret.

 • Deseu el document a la carpeta .
 • Suprimiu el mapa i poseu el que heu capturat d'internet.
 • Seleccioneu el text "introdueix el text aquí" i substituïu-lo per tot el text que voleu posar, títols inclosos, sense aplicar cap mena de format.

 • Deseu el document a la carpeta .
 • Inseriu les imatges que heu preparat on correspongui.
 • Deseu el document a la carpeta .
 • Apliqueu els estils corresponents, des del desplegable de la barra d'eines:
  • 00-indret: Nom de l'indret
  • 01-peu_pag1: Títol del treball
  • 02-cap: Títols dels diferents blocs
  • 03-titols: Títols dels apartats dels blocs
  • 04-text: Contingut de la informació
  • 05-titols_info_gral: apartats de la informació general
  • 06-text_info_gral: contingut de la informació general

 • Deseu el document a la carpeta .

Transformeu el tríptic en un document flash mitjançant la impressora de Flash Paper.

 • Obriu el menú Archivo Imprimir.

 • Selecioneu la impressora Macromedia FlashPaper.

 • Immediatament us fa una vista prèvia del resultat de la conversió.

 • Cliqueu el boto Guardar como Macromedia Flash.

 • Deseu el fitxer flash a la carpeta amb el nom triptic.swf.
 
, març de 2007