tria la mida de la font: font petita font mitjana font gran

 

La lectura: font de plaer i de coneixement

PLA DE LECTURA

 • Pla de lectura de centre (PLEC). Documents de reflexió i formació sobre el PLEC del Departament d'Educació. El pla de lectura de centre és el conjunt d'objectius, metodologies i estratègies per promoure l'aprenentatge de la lectura, l'aprenentatge a través de la lectura, el gust per llegir i la formació d'usuaris.
 • El plan de lectura de los centros escolares de Castilla-La Mancha. Marc orientatiu per al desenvolupament del Pla de Lectura com una iniciativa per prioritzar i fomentar la lectura dels escolars. La lectura es un mitjà ineludible per a l' aprenentatge al llarg de la vida, fer lectors competents i una responsabilitat compartida de tota la comunitat educativa.
 • El plan de lectura en los centros de Educación Infantil y Primària. Publicació de Luís Iza Dorronsoro, editada pel Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, dins de la col·lecció Blitz de biblioteques escolars. Aporta informació sobre la finalitat, característiques i elements que un pla de lectura de centre pot abordar.
 • Pla de Foment Lector de Centre. Model per confeccionar un pla lector elaborat per l'Editorial Bromera que inclou objectius, activitats, recursos i suggeriments per facilitar la tasca del professorat.
 • Plan de Fomento de la Lectura en centros educativos de Castilla y León ¡Hoy libro! Instrument que la Consejería de Educación d'aquesta comunitat autònoma posa a l'abast de la comunitat educativa perquè cada centre elabori el seu propi pla de lectura.
 • Plan de lectura, escritura e investigación de centro. Document elaborat per la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias amb orientacions per a la seva elaboració, desenvolupament i avaluació.
 • Plan de lectura y bibliotecas (Plan L y B). Pla promogut per la Consejería de Educación de la Junta de Andalucia amb el propòsit d'impulsar un seguit de mesures que facilitin als infants i als joves el desenvolupament de pràctiques lectores i habilitats intelectuals i incorporin l'ús regular de la biblioteca escolar com a recurs per a l'aprenenetatge permanent.
 • Plan de lectura y bibliotecas escolares de Canarias. Document marc en el qual es recullen les línies generals proposades per la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias per fomentar l'hàbit lector i l'ús de les biblioteques escolars en els centres educatius.
 • Plan lector. Document marc que recull les línies generals per millorar la competència lectora i fomentar l'hàbit lector, proposades per la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.
 • PLEC: Proyecto de lectura para centros escolares. És una nova secció del Servicio de Orientación de lectura (SOL) amb tres apartats que ofereixen un conjunt d'elements per treballar la lectura i la biblioteca.
 • Proxecto Lector de Centro. Document de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia que conté la informació bàsica per elaborar un projecte lector amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’educació i la construcció d’una societat lectora.