Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 1999-2000 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Interrelació del currículum de l’ESO: aplicació informàtica per l’elaboració i avaluació d’adaptacions curriculars
Autoria: Ambrosio Gassol Noguera
Modalitat: A: curs escolar sencer
Característiques: - Memòria del projecte de 43 pàgines.
- Annex 1: 233 pàgines.- Annex 2: 174 pàgines.- Annex 3: Manual de 29 pàgines.
- Aplicació informàtica basada en dues bases de dades vinculades de Microsoft Access 97: instal·lador, utilitats de còpia de seguretat, manual i icones d’accés directe incorporats.
Orientació del treball: Aplicació informàtica pensada per fer i ajudar a avaluar adaptacions curriculars. Dirigida a coordinadors pedagògics, psicopedagogs, caps de departament i professors d’àrea.
Temes i/o Identificadors: Currículum, currículum d’ESO, interrelació del currículum, capacitats d’etapa, objectius terminals d’àrea, adaptació curricular, ACI, atenció a la diversitat, n.e.e., psicopedagogia, avaluació, avaluació conjunta, criteris d’avaluació, informàtica, bases de dades, Microsoft Access.
Destinataris: Ensenyament Secundari Obligatori.
Resum: El projecte pretenia:
1- Fer una aplicació informàtica amb bases de dades relacionals que facilités l’elaboració d’adaptacions curriculars que contemplessin totes les àrees del currículum de l’ESO.
2- Terminar una estructura d’interrelació dels diferents aspectes del currículum de l’ESO que servís com a marc conjunt d’avaluació dels alumnes i que es relacionés amb els continguts dels crèdits que cursa l’alumne.
3- Participar en l’elaboració d’adaptacions curriculars concretes en diversos instituts, utilitzant un marc conjunt d’avaluació referenciat a les Capacitats d’Etapa de l’ESO.
4- Recollir les aportacions dels psicopedagogs d’institut i dels EAPs per incorporar a l’aplicació informàtica els consells metodològics i psicopedagògics per a les adaptacions curriculars.
El projecte ha aconseguit concretar els punts 1 i 2. No ha estat possible aconseguir el 3 i el 4. L’aplicació permet assignar els crèdits a l’alumne i adaptar-los. També permet fer, a qui vulgui, la seva pròpia proposta d’interrelació del currículum.