Llicències d'estudis: Curs 1999/00
 
 
Persona amb llicència
Títol del treball objecte de la llicència
ALBALADEJO MARCET, EULÀLIA ESTRATÈGIES I RECURSOS PER ADQUIRIR UNA CULTURA CIENTÍFICA AL BATXILLERAT
ALBERDI BURRIEL, NÚRIA ANÀLISI DELS PROJECTES QUE REALITZEN LES UAC DELS CENTRES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PEL QUE FA AL TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA
ALONSO BONALS, MARIA IMPLICACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES EN EL PROCÉS DE TRASPÀS DE LA PRIMÀRIA A LA SECUNDÀRIA
AMATLLER BALADA, ROSA MARIA CANVIS EN ELS HÀBITS ALIMENTARIS DELS ADOLESCENTS EN EL PAS DE PRIMÀRIA AL PRIMER CICLE D'ESO
ARMEJACH CARRERAS, RITA LES UAC A SECUNDÀRIA. COM OPTIMITZAR EL SEU FUNCIONAMENT?
BOFILL MALAGARRIGA, EUGÈNIA L'EDUCACIÓ EN VALORS I ELS EIXOS TRANSVERSALS DES DE L'ÀREA DE LLENGUA I LITERATURA. ELABORACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC
BOLUÑA TOMÀS, IMMACULADA INSPIRATION O COM APRENDRE ANGLÈS DE L'XTEC
BOQUÉ TORREMORELL, M. CARME MEDIACIÓ I ELABORACIÓ INTERPERSONAL DELS CONFLICTES, UN REPTE DEL PRESENT
CAPSADA BLANCH, RAMON ENTORN INFORMÀTIC PER A L'APRENENTATGE HEURÍSTIC I COOPERATIU EN L'ÀREA DE MATEMÀTIQUES A L'ENSENYAMENT SECUNDARI
CARAZO TORRES, NÚRIA "TRES, SIS, NOU". ORGANITZACIÓ DE L'AULA AMB ALUMNES DE DIFERENTS NIVELLS D'APRENENTATGE. ÀREA DE MATEMÀTIQUES
CARBONELL PARIS, FRANCESC LA FORMACIÓ PERMANENT SOBRE INTERCULTURALITAT DELS PROFESSIONALS DE L'EDUCACIÓ: ACTITUDS BÀSIQUES I INTERVENCIÓ EDUCATIVA
CARRERAS DE CABRERA, JORDI L'ESCRIPTURA DEL JO. UNA PROPOSTA D'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT PER A L'ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI: SEGON CICLE
CASTANYS JARQUE, MONTSERRAT LES COMUNITATS D'APRENENTATGE A LA ZONA ESCOLAR RURAL DEL MOIANÈS
CASTELLSAGUER GUANYABENS, JOAQUIM RESURSOS INTERNET PER A L'ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES
CUCURELLA FERNÁNDEZ, SANTIAGO PROJECTE DE RECERCA EN GEOGRAFIA I HISTÒRIA DE CATALUNYA PER A L'ESO
DANTÍ VILALTA, FINA COMUNICACIÓ I MEDIACIÓ: PER A LA CONVIVÈNCIA ALS INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
DE LA FUENTE COLLELL, PERE LÒGICA I PENSAMENT CRÍTIC EN L'ENSENYAMENT SECUNDARI: ORGANITZACIÓ DE LA PRIMERA OLIMPÍADA LÒGICA DE CATALUNYA
ERRA GALLACH, MIQUEL EL MEDI AMBIENT DE LA COMARCA D'OSONA
ESCOBAR RUIZ, M. CONCEPCIÓN PARTICIPACIÓ DE L'EAP EN LA IMPLEMENTACIÓ D'UN PROGRAMA PER A LA CONVIVÈNCIA A UN CENTRE DE SECUNDÀRIA
ESPINÓS ESPINÓS, JOAN-LLUÍS L'ACCIÓ TUTORIAL. FACTOR DE QUALITAT DELS CENTRES D'ESO
FERNÁNDEZ POU, MARIA L'ESCRIPTURA DEL JO. UNA PROPOSTA D'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT PER A L'ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI: PRIMER CICLE
FIGUERAS CASANOVAS, NEUS L'ELABORACIÓ I VALIDACIÓ DE TASQUES PER A L'AVALUACIÓ DE L'EXPRESSIÓ ORAL
GARNATJE ROCA, M. TERESA LES MEDITERRÀNIES DE BARCELONA: EL NOU JARDÍ BOTÀNIC. EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL
GASSIOT MATAS, XAVIER LES CIÈNCIES GEOLÒGIQUES I DEL MEDI AMBIENT A L'ENSENYAMENT
GASSOL NOGUERA, AMBROSIO LA INTERRELACIÓ DEL CURRÍCULUM DE L'ESO: APLICACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT I L'AVALUACIÓ DE LES ADAPTACIONS CURRICULARS
GETE-ALONSO CALERA, J. CARLOS AULA VIRTUAL DE MATEMÀTIQUES
GÓMEZ BRUGUERA, JOSEPA LA CONSTRUCCIÓ DE LES COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES I LA SEVA RELACIÓ AMB LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
GONZÁLEZ YUSTE, J. LUIS EN TERRA ESTRANYA. UNA DIDÀCTICA DE LA COMUNICACIÓ PER A LA INTERCULTURALITAT.
GUARDIET BERGALLÓ, M. ANTÒNIA DIDÀCTICA DE L'AUDICIÓ MUSICAL
HUGUET BIOSCA, JOSEPA LES MATEMÀTIQUES A PARVULARI PER A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
LLADÓ SUBIÑÀ, CONCEPCIÓ ORGANITZACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS: MODELS D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CICLES DE LES ETAPES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA. ESCOLA 3/12
LLINÀS CARMONA, CONCEPCIÓ ESTRATÈGIES METACOGNITIVES PER TREBALLAR AMB L'ALUMNAT DES DE L'ACCIÓ TUTORIAL: UN DISSENY ECOLÒGIC
MARÍAS BENITO, ISIDRE DEL BIOLOGISME A UNA EDUCACIÓ SEXOAFECTIVA BASADA EN L'ENTORN CULTURAL
MARTÍ COMES, RAMON UNA DIDÀCTICA PER A L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL. ASPECTES INTERCULTURALS ENTRE OCCIDENT I ORIENT. PUNTS DE REFERENCIALS: CATALUNYA I TIBET
MARTÍ BERTRAN, PERE QUÈ ELS FEM LLEGIR?
MARTÍNEZ VILLAGRASA, SUSANNA EL PODER COGNITIU I EXPERIENCIAL DE LES VIES D’INTERIORITZACIÓ I D’AUTOCONSCIÈNCIA
MASIP TREIG, RAMON SANTIAGO LA GEOMETRIA A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: ANÀLISI I ELABORACIÓ DE RECURSOS PEDAGÒGICS
MOYA DE LEÓN, JOSEP LLUÍS TOT FENT FILOSOFIA: UNA AVALUACIÓ EDUCADORA DELS VALORS
NOLLA CASALS, ANNA PEDAGOGIA DE LA VIDA I DE LA MORT: EINES D'ACCIÓ TUTORIAL I PROPOSTES DIDÀCTIQUES PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PALLARÉS MARTÍNEZ, SALVADOR DE LA METAAVALUACIÓ ALS NOUS PLANTEJAMENTS DE FUTUR
PALLÍ AGUILERA, ALONSO NOUS EQUIPAMENTS, NECESSITATS I RECURSOS
QUER DOMINGO, MARTA L'AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DE LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS DELS ALUMNES: RECERCA SOBRE PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS
ROM SEDÓ, MIREIA ESTUDI SOBRE EL LLENGUATGE ORAL EN L'ALUMNAT SORD
SANAGUSTÍN VIU, PILAR PROJECTE "XANADÚ": DEL TEXT AL MULTIMÈDIA. LA INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DE LECTO-ESCRIPTURA MULTIMÈDIA ALS CENTRES EDUCATIUS
SANAHUJA TORRES, DOLORS ANÀLISI DEL FRACÀS ESCOLAR AL FINAL DE L'ENSENYAMENT OBLIGATORI EN L'ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA. REFLEXIONS SOBRE L'ESO
SAURET HERNÁNDEZ, MIQUEL APRENENTATGE ASSISTIT PER ORDINADOR: GENERACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES, MULTIMÈDIA I SIMULACIÓ DE MODELS FÍSICS
TEJERO GONZÁLEZ, FÈLIX ELABORACIÓ D'UN INSTRUMENT PER A L'AVALUACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM VARIABLE A L'ENSENYAMENT SECUNDARI
TICÓ ANGERRI, TERESA PASSEIG MATEMÀTIC PER CATALUNYA
TORRENTS GALLÉS, M. NÚRIA ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA AMB EL CLIC
TRABAL PIQUERAS, MONTSERRAT RELACIÓ ENTRE L'EXPEDIENT ACADÈMIC DE SECUNDÀRIA I/O LES NOTES PAAU I L'ÈXIT ACADÈMIC EN EL PRIMER CICLE UNIVERSITARI (ESTUDI QUANTITATIU I QUALITATIU). EFECTE DE LA TRANSICIÓ BUP/LOGSE
TUR SALIS, FRANCESC XAVIER EDUCACIÓ POSTURAL PER A LA SALUT
ULLOA HERNÁNDEZ, CRISTINA LA COMPRENSIÓ DEL DISCURS ORAL EN L'ALUMNAT SORD ADOLESCENT: COMPRENSIÓ I RECORD D'UNA NARRACIÓ
VALÈNCIA LUCAS, CARME EL RELAT DINS DE L'AULA
VALLMAJÓ RIERA, LLORENÇ FILÒPOLIS. ÈTICA I FILOSOFIA PER A NO INICIATS
VALLS GIRALT, GLÒRIA ESTRATÈGIES D'INTERVENCIÓ EN LES HABILITATS BÀSIQUES PER FACILITAR LA TRANSICIÓ DE L'ALUMNAT DE PRIMÀRIA AL PRIMER CICLE DE L'ESO
VENTURA PAGÀ, M. TERESA EL VÍDEO DIDÀCTIC: UNA NOVA TECNOLOGIA EN L'APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS AMB ATENCIÓ A LA DIVERSITAT