Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 1999-2000 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Passeig matemàtic per Catalunya
Autoria: Teresa Ticó Angerri
Modalitat: A: curs escolar sencer
Característiques: Conté 277 pàgines agrupades en una introducció i 12 capítols.  En cada un es descriu una o varies sortides matemàtiques i s’hi pot trobar: una guia per el professorat, material per a l’alumnat (exercicis i material gràfic), exercicis resolts i bibliografia.
Orientació del treball: Material per a ser utilitzat com activitats fora i dins  de l’aula en l’assignatura de Matemàtiques a l’E.S.O.  i com a treball de recerca de Batxillerat.
Temes i/o Identificadors: Didàctica; ensenyament; matemàtiques; geometria; simetria; mesures tradicionals; matemàtiques i arqueologia;  matemàtiques i art; matemàtiques i arquitectura; matemàtiques i disseny.
Destinataris: Educació Secundària Obligatòria; Batxillerats Tecnològic, Científic i Artístic.
Resum: El treball consta de dues parts:
- Introducció dirigida al professorat, on hi ha discussions sobre la matematització de la realitat i l'aprenentatge de la matemàtica a partir d'aplicacions de mètodes matemàtics a situacions problemàtiques de l'entorn físic de l'alumnat.

- Conjunt d'activitats al voltant d'una obra arquitectònica, artísitica o urbanísitca, dirigides als alumnes i les alumnes d'ESO i de Batxillerat, que introdueix i consolida un bloc temàtic que forma part del currículum de la matèria.