Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 1999-2000 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Aula virtual de matemàtiques
Autoria: J. Carlos Gete-Alonso Calera
Modalitat: A: curs escolar sencer
Característiques: Creació d'un espai a la xarxa ( INTERNET) que pugui ser utilitzat com instrument didàctic a l’ensenyament / aprenentatge de les matemàtiques en els nivells educatius de la ESO.
Orientació del treball: El disseny i adaptació de materials curriculars de matemàtiques per l’ensenyament/aprenentatge s’ha de condicionar a les possibilitats de la plataforma escollida. Per aquest motiu, el treball s’ha centrat en la tipificació d’accions d’aprenentatge susceptibles de ser controlades informàticament. 
Temes i/o Identificadors: Àrea Curricular : Matemàtiques
Noves Tecnologies : Informàtica
Destinataris: Ensenyament Secundari Obligatori.
Resum: El projecte té una doble vessant. Una consisteix en la creació d’una aula virtual, un espai d’ensenyament/aprenentatge dins de Internet; l’altra està relacionada amb la matèria específica que s’ha d’aprendre en aquesta aula : les matemàtiques.
AULA VIRTUAL : La tasca principal consisteix en l’estudi de plataformes d’ensenyament/aprenentatge ja existents (concretament : JLE i diferents campus digitals de les Universitats). Tanmateix se estan definint les funcions que haurà de tenir aquest espai en tres vessants : gestió, comunicació i ensenyament/aprenentatge. De manera especial es treballa en la possibilitat de crear itineraris d’aprenentatge que s’adapten a les necessitats de cada alumne. De moment, els materials existents son hipertextos que desenvolupen linealment uns continguts.